Computer vervangt de taxateur

21 maart 2018

Hoe de waarde van een woning tot stand komt, zonder taxateur, is voor veel mensen nog een raadsel. Het berekenen van de woningwaarde, zonder hulp van een taxateur, wordt echter steeds gemakkelijker. Door de uitgebreide datastromen kan van de brei aan woninggegevens met een druk op de knop de woningwaarde worden berekend. De meeste huiseigenaren hebben de afgelopen weken al zo’n model voor taxatie in de brievenbus gehad.

Verkopen van data

Er zijn verschillende bedrijven, zoals het Kadaster en Waarderingskamer die bezig met de beschikbare data.  Ze ontwikkelen producten die verkocht kunnen worden aan particulieren en bedrijven. Zo biedt Kadasterdata.nl een woonwaarderapport aan, inclusief laatste koopsom, actuele taxatie en kadastrale gegevens. De Waarderingskamer maakt de WOZ-waarde van alle woningen inzichtelijk.
De gemeente gebruikt de data ook om de WOZ-waarden te kunnen bepalen. Wel is het hierbij noodzakelijk dat ieder jaar opnieuw de marktwaarde wordt bepaald. Niet ieder huis met dezelfde oppervlakte in dezelfde straat zal een gelijke waarde hebben. Door middel van luchtfoto’s en andere data, kan met de computer de staat de woning worden meegenomen in de taxatie.

Privacy

De Waarderingskamer wil zo transparant mogelijk zijn met het bepalen van de WOZ-waarde. Maar ze hebben ook te maken met de privacywet, zowel de nationale als de Europese. Wanneer de vraagprijzen en de uiteindelijke verkoopprijzen worden gepubliceerd, moet dit overeenstemmen met de nieuwe Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei van kracht gaat.

Bron: Financieele Dagblad