Circulair bouwen heeft de toekomst. Hoe gaat het lukken?

21 september 2020

De bouwsector is verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid afval in Nederland. Circulair bouwen moet daar in de toekomst verandering in brengen. Bouwbedrijf BAM kreeg bijvoorbeeld de opdracht om in Brummen een volledig herbruikbaar gemeentehuis neer te zetten. Het ging om een uitbreiding van het bestaande pand, een historisch monument. Mocht het gemeentehuis niet meer nodig zijn vanwege herindeling, Brummen is een kleine gemeente, dan kon dat oude pand in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Circulair bouwen is een extra uitdaging

BAM zag het realiseren van het gemeentehuis in Brummen als een mooie uitdaging en een opstap naar meer circulair bouwen. Het streven van het kabinet is dat er vanaf 2050 alleen nog circulair wordt gebouwd. Dat blijft een uitdaging, want als er gebouwd moet worden dan moet het materiaal dat daarvoor nodig is maar net beschikbaar zijn. Nieuw materiaal kan worden geproduceerd en is dus altijd te leveren. Materialen die worden hergebruikt zijn uiteraard alleen beschikbaar als net op dat moment een pand gesloopt is dat geschikte bouwmaterialen bevat.

Circulair bouwen heeft de toekomst; maar gaat het ook lukken

Sloop van gebouwen was decennialang standaard

Het hergebruiken van materialen uit de bouw staat nog in de kinderschoenen. Tot enkele jaren geleden werd een gebouw dat plaats moest maken voor nieuwbouw met de sloopkogel of soms zelfs met dynamiet uit de weg geruimd. Aan hergebruik van materialen werd niet gedacht, gebouwen waren dan ook niet gebouwd om circulair bouwen mogelijk te maken. Er moet dus een omslag komen om dit in de toekomst meer gangbaar te maken.

Een volledig circulaire samenleving is nog ver weg

Circulair bouwen is slechts één onderdeel van een volledig circulaire samenleving die wordt nagestreefd. Plannen zijn er genoeg, maar concreet uitgewerkt zijn deze nog lang niet. Ook in de bouw moet er nog over veel dingen worden nagedacht voordat er sprake kan zijn van een volledig recyclebaar systeem van bouwmaterialen.

Bron: NRC Next