Certificaat voor versnelling modulaire woningbouw

2 mei 2024

Traditioneel worden woningen in elke gemeente afzonderlijk getoetst aan bouwregels. Een nieuw certificaat voor modulaire bouw moet dit proces versnellen.

Typegoedkeuring modulaire bouw

Een nieuwe typegoedkeuring zorgt ervoor dat modulaire woningen al tijdens de productie worden getoetst aan bouwregels en kwaliteitseisen. Dit vermindert de noodzaak voor afzonderlijke gemeentelijke controles. Zes bouwbedrijven ontvingen de eerste certificaten.

Toetsing door certificerende instellingen

Certificerende instellingen beoordelen de bouwsystemen op specificaties, calculaties en tekeningen. Ook het productieproces wordt nauwlettend gevolgd en gecontroleerd.

Tijdelijke woningen

Corporatiekoepel Aedes is een van de initiatiefnemers van de typegoedkeuring. Het doel is om een groot aantal tijdelijke woningen te realiseren om de acute woningnood aan te pakken.

Verkorting realisatietijd

De goedkeuring verkort een tijdrovend proces, waarbij elke woning afzonderlijk beoordeeld moet worden. Het tekort aan menskracht bij gemeenten wordt hiermee verminderd.

Toekomstige mogelijkheden

Hoewel de goedkeuring momenteel alleen geldt voor 3D-modulaire woningen, kan deze aanpak mogelijk uitgebreid worden naar andere procedures. Er blijft nog aparte toetsing nodig voor 2D-modulaire woningen.

Bron: cobouw.nl