CBS: De prijs van koopwoningen daalt nu ook op jaarbasis

28 maart 2023

Volgens het CBS is er nu ook op jaarbasis sprake van een daling van de huizenprijzen. Een koophuis was gemiddeld 0,8% goedkoper dan in februari 2022 dan in 2023. Het voor het eerst sinds 2014 dat een koophuis ook op jaarbasis goedkoper is. De prijzen dalen wel al sinds de zomer van 2022 op maandbasis.

Makelaars zin trend al eerder

Makelaarsvereniging NVM ziet al eerder een trend in de daling van de huizenprijzen. Zij gaven in hun jongste kwartaalbericht een daling aan van 6,4%. Het verschil zit hem in het meetmoment. Het CBS bekijkt de cijfers op het moment van passeren van de akte bij de notaris. De NVM kijkt naar de verkoopcijfers bij het tekenen van het koopcontract. Daar kan in veel gevallen maanden tussen zitten.

Minder verkopen op de huizenmarkt

Het aantal verkochte huizen daalde. Dat is niet verwonderlijk. De rente liep in 2022 snel op. Daardoor kunnen kopers mindere geld lenen. De prijzen daalden weliswaar, maar niet zo snel om de rentestijging bij te kunnen benen. Bovendien zagen sommige huiseigenaren ook af van verkoop omdat de prijzen dalen. De verkoop van nieuwbouwwoningen stagneerde fors. Door de hoge kosten dalen de prijzen voor nieuwbouw nog niet. Ook hier geldt dat kopers de prijzen simpelweg niet kunnen betalen. In februari 2023 werd 15,5% minder woningen verkocht dan in februari 2022. Een verdere daling van huizenprijzen op jaarbasis wordt ook de komende maanden verwacht.

Bron: Het Financieele Dagblad