CBRE: nauwelijks vastgoedtransacties in eerste helft van het jaar

17 juli 2023

De markt voor commercieel vastgoed in Nederland laat nog steeds een beperkte activiteit zien. Hoewel er in het tweede kwartaal iets meer handel plaatsvond dan in het eerste kwartaal, ligt het geïnvesteerde bedrag veel lager dan in voorgaande jaren. Vastgoedmakelaar en -adviseur CBRE meldt dit op basis van eigen gegevens.

In de eerste helft van 2023 werd er voor €3,2 miljard aan vastgoed verhandeld door beleggers, wat een daling van 60% betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is tevens het laagste bedrag sinds 2015. Het verhandelde bedrag van €1,8 miljard in het tweede kwartaal was wel iets hoger dan de €1,4 miljard in het eerste kwartaal.

NSI heroverweegt plannen met kantoren

Markt krijgt een flinke klap

Volgens hoofd capital markets Erik Langen van CBRE laten de cijfers zien dat de markt een flinke klap heeft gekregen. Deze ontwikkeling komt niet onverwacht, gezien de gestegen rentes en toenemende onzekerheid.

Hogere financieringskosten en waardedalingen

Door de gestegen rentes is het voor vastgoedbeleggers duurder geworden om kantoren, winkels en woningen te financieren. Bovendien zijn de waardes van veel gebouwen aanzienlijk gedaald, waarbij sommige gebouwen zelfs met wel 40% zijn afgewaardeerd. Dit schrikt beleggers af, waardoor ze tot nu toe terughoudend zijn met aan- of verkopen.

Minder transacties op de vastgoedmarkt

Als gevolg hiervan zijn er veel minder transacties op de vastgoedmarkt. Het 8-weeks gemiddelde van het aantal transacties in de periode 2022-2023 is deze lente tot wel 60% lager dan in de periode 2019-2021. CBRE merkt echter op dat er de afgelopen weken weer een toename van het aantal transacties zichtbaar is. Sommige beleggers zien de gedaalde prijzen namelijk als een kans om in te stappen.

Verwachtingen bijgesteld

Desondanks heeft de vastgoedadviseur CBRE de verwachtingen voor het beleggingsvolume aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Aanvankelijk werd gedacht dat er in 2023 voor ruim €13 miljard aan vastgoed zou worden verhandeld. Nu hanteert CBRE een bandbreedte tussen €8,7 miljard en €11,5 miljard als prognose voor dit jaar.

Bron: FD.nl