De carrièreladder beklimmen binnen je eigen team

11 maart 2019

Als je promotie maakt binnen je eigen team heeft dit nogal wat gevolgen, niet in het minst voor de verhoudingen binnen het team. Dit kan problematisch verlopen, maar met onderstaande tips van experts in gedachten kan het ook heel prettig verlopen. Je kunt daar zelf veel in betekenen.

Natuurlijk verloop en gunfactor

Zo vertelt Sander Schoenmaekers uit eigen ervaring dat het bij hem heel natuurlijk verliep. “Als medewerker nam ik al steeds meer taken van de manager over.” Ook was er de gunfactor, die naar zijn zeggen mede te maken heeft met het feit dat zijn collega’s al jaren wisten dat Sander in de avonduren flink studeerde om zijn ambitie waar te maken.

Onwennigheid

Bij ervaringsdeskundige Edwin Mulkens was het vooral onwennig. Om die onwennigheid weg te nemen heeft hij bewust met alle collega’s een persoonlijk gesprek gevoerd, onder meer over hun verwachtingen. Ook door zich zelf open op te stellen en de nieuwe situatie te benoemen hoopt hij de verhoudingen prettig te houden en de overgang plezierig te laten verlopen.

De carrièreladder beklimmen binnen je eigen team

Afgunst en omgaan met de weerstanden

Dat het niet altijd zo gesmeerd verloopt vertelt Thea Gevers, zelfstandig trainer. Zij gaf jarenlang de training “Als collega de baas spelen”. Zo zijn er situaties waarin afgunst een rol kan spelen. Dan kan het helpen om van te voren te inventariseren hoe je collega’s er tegenover staan dat jij hun baas wordt.

“Maak de overgang van werknemer naar leidinggevende duidelijk”. Het zelf positief duiden van de overstap, bijvoorbeeld door het met het team te vieren, draagt bij aan de positieve beeldvorming. Ook als leidinggevende je eigen plan trekken en dicht bij jezelf blijven kan bijdragen aan de acceptatie van je nieuwe positie.

Trainer Petra Sevinga wijst er in haar training Beginnend Leiderschap vooral op dat het belangrijk is te onderkennen en te accepteren dat de verhoudingen wel degelijk veranderen als je leidinggevende wordt van je collega’s. Steun zoeken bij een mentor die ervaring heeft met deze stap kan er bij helpen. En, net als Mulkens, adviseert ook zij het in ongemakkelijke situaties gewoon te benoemen. “Dan zul je zien: het lijkt in je hoofd meestal erger dan het is.”

Bron: NRC.next