Brede wooncoalitie: miljarden extra nodig om woningbouw uit slop te trekken

29 februari 2024

Een brede coalitie van belangenbehartigers in de woningmarkt pleit voor miljarden extra investeringen van de overheid om de woningbouw te versnellen. De partijen willen dat er jaarlijks €3 mrd tot €5 mrd extra beschikbaar komt om de doelstelling van 100.000 nieuwe woningen per jaar te halen, waarvan twee derde voor lagere en middeninkomens.

FinancieringsproblemenBouwambitie overheid verder onder druk

De coalitie, waaronder Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en Vastgoed Belang, stelt dat de huidige inspanningen van het kabinet onvoldoende zijn. Er is behoefte aan structurele middelen om de knelpunten in de woningbouw te adresseren, zoals:

  • Lange procedures
  • Hoge grondkosten
  • Verslechterd investeringsklimaat
  • Onrendabele top voor huur- en koopwoningen
  • Grondproblematiek

Een van de grootste knelpunten is de beschikbaarheid van betaalbare grond. Gemeenten en corporaties hebben minder grond in bezit dan voor de kredietcrisis, terwijl de vraag naar grond is gestegen. Dit maakt het bouwen van goedkope huur- en koopwoningen, vooral in stedelijk gebied, vaak onrendabel.

Oplossingen

De coalitie pleit voor een aantal maatregelen om de woningbouw te stimuleren, waaronder:

  • Structurele investeringen van €3 mrd tot €5 mrd per jaar
  • Afschaffing van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties
  • Substantiële verlaging van de overdrachtsbelasting voor beleggers
  • Versnelling van procedures
  • Aanpak van de grondproblematiek

Woonminister De Jonge heeft al een aantal voorstellen gedaan om de prijs van bouwgrond te verlagen en de beschikbaarheid te vergroten. De coalitie dringt aan op verdere actie en concrete oplossingen om de doelstellingen in de woningbouw te behalen.

Bron: fd.nl