Bouwprojecten lopen vertraging op door leveringsproblemen van materialen en door personeelstekorten

4 juli 2022

De bouwsector kampt moet toenemende problemen bij het realiseren van projecten. Leveringsproblemen van bouwmaterialen leveren vaak vertraging op. Daar komt bij dat er een groot tekort is aan vakbekwaam personeel. Uit een onderzoek door USP en Cobouw blijkt dat zo’n 40% van alle bouwbedrijven momenteel problemen ervaart. Aan het onderzoek namen niet alleen bouwbedrijven deel maar ook bedrijven in de installatie- en afbouwtechniek, ontwerpbureaus en vastgoedinvesteerders.

Productieverlies door leveringsproblemen

Van de bedrijven die aangeeft productieproblemen te hebben geeft 86% als oorzaak leveringsproblemen van materialen aan. Dit leidt nog niet tot heel grote verliezen, een meerderheid geeft aan hierdoor gemiddeld 5% verlies te leiden. Het percentage bedrijven dat kampt met leveringsproblemen loopt snel op. De eerste twee maanden van was dit bij 50% een probleem, in maart en april bij 75%.

Bouwprojecten lopen vertraging op door leveringsproblemen van materialen en door personeelstekorten

Personeelstekorten

Een groeiend probleem voor de bouwsector bij het realiseren van projecten is het personeelstekort. In de eerste maanden van 2022 gaf 34% aan dat dit bij hen speelde. In mei was dit al bij 54% van de ondervraagde bedrijven het geval. Corona speelt vrijwel geen rol meer, het ziekteverzuim onder het personeel daalde in de afgelopen maanden. Ondanks de problemen zijn de bedrijven wel positief over de ontwikkeling van hun omzet. Gemiddeld wordt een stijging van 3% verwacht ten opzichte van mei 2021. Wel is een toegenomen aantal ondernemers somber over de economie. Voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak dacht 33% dat de economie dit jaar niet zal groeien. In mei was dat percentage toegenomen naar 60.

Bron: Het Financieele Dagblad