Bouwen op gevaarlijke locaties: Inspectie voor de Leefomgeving en Transport sluit de ogen

21 februari 2020

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van bouwlocaties voor woningen en bedrijven. Zij moeten er dus op letten dat bouwen op gevaarlijke locaties wordt voorkomen. Het jaarverslag over 2018, dat halverwege 2019 werd gepubliceerd, van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) meldt dat er geen reden tot zorg is als het gaat om bouwlocaties. Maar sinds het begin van de 21e eeuw heeft het Rijk steeds meer taken met betrekking tot ruimtelijke ordening overgedragen aan provincies en gemeenten. En dat heeft geleid tot problemen en zelfs tot gevaarlijke situaties.

Inspecteurs van Team Ruimte trokken aan de bel

Uit het jaarverslag van de ILT mag dan blijken dat er geen problemen zijn, maar het Team Ruimte van diezelfde organisatie heeft een heel andere mening. Zij presenteerden in 2018 een rapport waarin zij grote zorgen uitten over de ruimtelijke ordening in Nederland. Omdat dit rapport door het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet bepaald met gejuich werd ontvangen  werd besloten om het niet openbaar te maken. NRC wist er echter de hand op te leggen. Een knelpunt is bijvoorbeeld het bouwen op gevaarlijke locaties van woningen naast opslagplaatsen voor vuurwerk of andere explosieven. Na de vuurwerkramp in Enschede, waarbij vele doden en gewonden vielen, werd vastgelegd dat er niet mag worden gebouwd in de buurt van dit soort locaties, tenzij er goede veiligheidsmaatregelen worden genomen. Uit het rapport van het ILT team blijkt dat dit in veel gevallen niet is gebeurd.

Bouwen op gevaarlijke locaties Inspectie voor de Leefomgeving en Transport sluit de ogen voor de waarheid

Bouwen in de buurt van transportbuizen voor CO2 en aardolie

In geheel Nederland zijn tracés aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen zoals olie en gas en CO2. In de buurt van die transportleidingen mogen geen huizen staan vanwege de risico’s bij een calamiteit. Maar uit onderzoek van de ILT blijkt dat dit wel degelijk is gebeurd. Maar daar blijft het niet bij. Volgens het interne rapport blijkt ook dat zaken als het waarborgen van schoon drinkwater, onbelemmerde scheepvaart en de ‘verrommeling’ van het landschap niet goed zijn gewaarborgd.

Rapport wordt niet openbaar gemaakt

De ILT besloot om het kritische interne rapport over bouwen op gevaarlijke locaties niet naar buiten te brengen. Wel zouden de conclusies in het jaarverslag over 2018 worden opgenomen. Dat gebeurde ook, maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken stak een stokje voor publicatie. Dat gebeurde pas toen bepaalde passages waren verwijderd en de indruk uit het jaarverslag uitsluitend positief was. De inspecteurs van het Team Ruimte zijn niet te spreken over de gang van zaken. Zij zijn van mening dat de Tweede Kamer op deze manier wordt misleid en onjuist geïnformeerd.

ILT: Rapport gebaseerd op achterhaalde situaties

De ILT geeft in een reactie aan NRC aan dat ervoor is gekozen om het rapport van hun Team Ruimte niet te publiceren en conclusies niet in het jaarverslag op te nemen, omdat volgens de ILT sprake was van situaties die op dat moment niet meer actueel waren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft geen commentaar op de vraag van de krant of er sprake is van misleiding van de Tweede Kamer.

Bron: NRC Next