Bouwen voor mensen, niet voor aantallen: een pleidooi voor multifunctioneel en kwalitatief wonen

19 oktober 2023

Monofunctionele woningen: een herhaling van fouten

In het licht van het toenemende woningtekort vreest architect Eric Vreedenburgh dat we opnieuw vervallen in fouten uit het verleden. De focus op monofunctionele gebouwen en wijken, vergelijkbaar met die na de oorlog, kan leiden tot uniformiteit en ongeschikte woonruimtes.

Functieloos bouwen: weg met standaardoplossingenVerbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

Vreedenburgh pleit voor ‘functieloos bouwen’, waarbij gebouwen geen specifieke doelgroepen dienen, maar de capaciteit hebben om flexibel aan verschillende behoeften te voldoen. Hij stelt voor duurzame gebouwen te creëren waarin wonen op maat mogelijk is, maar waar ook ruimte is voor diverse activiteiten op basis van vraag en behoefte.

Terug naar open bouwen: een generieke benadering

De benadering van ‘functieloos bouwen’ is niet nieuw en werd al in de jaren zestig voorgesteld door architect en hoogleraar John Habraken. Het idee is om generieke gebouwen te creëren die op specifieke locaties en in verschillende omgevingen specifiek kunnen worden ingevuld. Hierdoor kan elk gebouw, afhankelijk van het gebruik, anders worden vormgegeven en benut.

Multifunctionaliteit in de techsector vs. monoculturen in de bouw

Vreedenburgh wijst op het contrast tussen de bouwsector, gericht op monoculturen, en de techsector, waar multifunctionaliteit centraal staat. Hij pleit voor het loskoppelen van functies en het creëren van diversiteit in plaats van alles in ‘standaarddozen’ te plaatsen.

Calculerend denken: bouw opgeofferd aan politiek en rendement

De focus op vastgoed en rendement in plaats van op kwalitatief wonen is een zorgwekkende trend, volgens Vreedenburgh. De bouw lijkt te zijn opgeofferd aan calculerend en politiek denken. Hij benadrukt dat we niet in aantallen of verdienmodellen wonen, maar in huizen die passen bij onze behoeften.

Prioriteiten en rol van de overheid

Vreedenburgh plaatst kritiek op de prioriteiten in de bouw- en vastgoedsector en betreurt de verschuiving van ontwerptheorie naar bouwmanagement op universiteiten. Hij benadrukt dat de overheid een rol moet spelen in het behartigen van het algemeen belang en het waarborgen van de kwaliteit van woningen, niet alleen de kwantiteit.

Kwaliteit over aantallen

Het pleidooi van Vreedenburgh is een oproep om te leren van het verleden en prioriteit te geven aan kwalitatief wonen boven het puur bouwen van grotere aantallen woningen. Woningnood gaat niet alleen over aantallen, maar ook over de kwaliteit van het wonen, een les die niet vergeten mag worden.

Bron: cobouw.nl