Bouwdrama’s voorkomen, vereist meer dan een goed contract

17 juli 2017

Bron: NRC Handelsblad in gesprek met Arent van Wassenaer – Advocaat

Bouwprojecten overschrijden vaak de planning en het budget. Dat komt niet alleen door technische risico’s. Adviesbureau McKinsey berekende in 2015 dat 98 procent van alle megaprojecten (van meer dan 1 miljard dollar) zeker 30 procent meer kostte dan verwacht, en dat driekwart meer dan 40 procent te laat werd opgeleverd. Resultaat: ruzie, onbetaalde rekeningen, slepende rechtszaken.

Wat zijn dan de voorwaarden voor een geslaagd bouwproject: hoe organiseer je het, hoe verdeel je de risico’s, wat staat in een goed contract? De eerste ontnuchterende ontdekking is dat de rol van de advocaat maar beperkt is. Veel mensen denken: als je een goed contract hebt, en je leeft dat na, kom je er wel. Maar dat is niet zo.

In de praktijk komt het eigenlijk aan op dingen als openheid en respect en de neuzen dezelfde kant ophouden. Conflicten tijdens projecten gaan meestal niet over technische zaken. Het gaat mis op de soft skills. Bouwen gaat nooit volgens plan. De vraag is hoe je samen de problemen oplost.

Bij elk bouwproject heb je technische problemen. Je ontkomt niet aan de expectation gap, het verschil tussen hoe de opdrachtgever denkt dat het zal gaan, wat er in het contract terechtkomt en de werkelijkheid.
Succesvol bouwen gaat ook om goede voorbereiding, goede risico-inschatting, een consistent contract, correcte overdracht tussen bouwfases. Echter, het team is het belangrijkste. Je kunt een project dat op papier perfect is, slopen met een slecht team, terwijl je een slecht project wel kunt redden met een excellent team.