Bouwbeleid moet op korte termijn anticyclisch worden

28 april 2020

Het bouwbeleid zal flink veranderen door de coronacrisis. Uit een rapport in opdracht van Aedes blijkt dat er inschattingen te maken zijn. Al zijn die wel voorzien van een grote mate van onzekerheid. Wel is duidelijk dat anticyclisch beleid het belangrijkst is.

Impact op de woningmarkt

De woningmarkt wordt minder hard geraakt dan tijdens de kredietcrisis. Niettemin zal de woningbouw sterk afnemen. De neergang in de woningbouw is al zichtbaar en de crisis zal dit probleem alleen maar aanjagen. Voor institutionele beleggers zullen de gevolgen anders zijn dan voor particuliere verhuurders.

De gevolgen voor corporaties

Dat het bouwbeleid anders moet, komt ook door de gevolgen voor de corporaties. In de eerste fase zullen zij hier weinig van merken. Alleen de huurbetaling zal wat worden opgeschort. Dit betekent echter niet dat corporaties daardoor niet gaat investeren. Dit is wel een mogelijk probleem. Door de coronacrisis komt een probleem aan het licht dat al langer speelde. De continuïteit van het bedrijfsmodel is een probleem.

Bouwbeleid moet op korte termijn anticyclisch worden

Bouw blijven stimuleren

Het is essentieel dat de bouwproductie minimaal gelijk blijft en niet daalt door de coronacrisis. Dit gebeurde wel tijdens de kredietcrisis, met de gevolgen die pas achteraf zichtbaar werden. De bouwkosten liepen destijds snel op. Dit is juist ook de reden waarom het bouwbeleid anticyclisch moet worden. Snelle procedures toepassen is een manier om dit voor elkaar te krijgen.

Gemakkelijker opdrachten verlenen

Gemakkelijker opdrachten verlenen kan het bouwbeleid vormgeven. De voorverkooppercentages halen moet minder belangrijk worden gemaakt. Wanneer het Rijk het risico wil delen, zal dit kunnen bijdragen. Al is de maatregel wel flink vergaand en vooral geschikt in nood. De overheid kan dan zelf woningen gaan verhuren.

Het verdienmodel

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw gold ook een anticyclisch bouwbeleid. De overheidsmaatregelen uit die periode bleken de woningbouw onder corporaties flink aan te jagen. Ook nu is die optie een mogelijkheid. Al zal het verdienmodel van de corporaties dan wel sterk moeten veranderen, zoals eerder al genoemd.

Bron: Het Financieele Dagblad