Een bont gevlekte gevel en geschillen in de bouw: een zaak bij de Raad van Arbitrage

19 december 2023

Een bouwaannemer past ongeoorloofd een andere gevelsteen toe dan afgesproken, wat leidt tot een conflict met de kopers van een nieuwbouwwoning. Dit geschil komt voor bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA), waar de kopers een schadevergoeding eisen vanwege een visueel afwijkende gevel.

Afwijking van overeengekomen gevelsteenBrabant wil flink aan de slag met woningbouw, maar dat vraagt een forse investering

De afwijking betreft de gevelsteen ‘Ruwe Bolster Speciaal HV WF’, waarvan de kopers vooraf een voorbeeld hebben gezien. De aannemer past echter een mix toe van ‘Zuna WF’ en ‘Mangaan Bont gesinterd WF’, wat volgens hem een gelijkwaardig bont effect creëert. De kopers vinden de wijziging onaanvaardbaar en eisen een passende compensatie.

Onenigheid en compensatievoorstel

De aannemer erkent de gebrekkige communicatie over de wijziging maar weigert de gevels aan te passen. Hij stelt voor de donkere stenen bij te kleuren en biedt financiële compensatie aan, wat de kopers als onvoldoende beschouwen. De aannemer verdedigt zich door te beweren dat er geen sprake is van een tekortkoming.

Arbiteroordeel en afwijzing van aannemersverweer

De arbiter concludeert dat er wel degelijk sprake is van een wijziging die visueel afbreuk doet aan de overeengekomen gevel. De aannemer verliest op alle drie punten: de wijziging is onnodig, doet afbreuk aan de waarde en kwaliteit, en de communicatie hierover was gebrekkig.

Oordeel en schadevergoeding

De arbiter wijst het voorstel tot herstel door bijkleuren af en kent de kopers een schadevergoeding van 12,5 duizend euro toe. Het complete vervangen van het metselwerk wordt als onpraktisch beschouwd. De aannemer wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Bron: cobouw.nl