Blijven leren, makkelijker gezegd dan gedaan?

29 juli 2019

We moeten ons hele leven blijven leren stelt de overheid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Onze carrière duurt langer dan vroeger door de stijgende AOW-leeftijd. En op een zeker moment denken veel mensen dat ze toch wel zo onderhand zijn ‘uitgeleerd’. Vandaag de dag spreken de deskundigen dan ook liever van ontwikkelen. De term “een leven lang leren” die jarenlang in zwang was is dan ook omgedoopt naar ‘een leven lang ontwikkelen’.

Vooral lager opgeleiden zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt

Het principe van blijven leren is vooral ook van toepassing op lager opgeleiden. Zo schreef minister Wouter Koolmees van Sociale Zekerheid in een brief aan de Tweede Kamer. Zij lopen een groter risico hun baan te verliezen en moeten daarom investeren om te voorkomen dat ze als gevolg van verouderde kennis en vaardigheden buiten de boot dreigen te vallen. Maar dat leren moet dan wel leuk en mogelijk worden gemaakt. Daarom pleiten onderwijsinstellingen er al langer voor dat ze meer mogelijkheden krijgen om deelopleidingen en losse vakken aan te bieden. Dit maakt het blijven leren voor een grotere groep behapbaar.

Blijven leren, makkelijker gezegd dan gedaan

Vooral hoger opgeleiden doen aan bijscholing

Voornamelijk mensen die al met een hogere opleiding op de arbeidsmarkt volgen als ze eenmaal werken bijscholing. In de afgelopen 2 jaar deed ruim 60% van deze groep dat. Zelfstandigen en mensen met een lager opleidingsniveau waren veel minder in de schoolbanken te vinden. Het kabinet heeft daarnaast ook niet heel veel geld over om de ambities in het kader van blijven leren waar te maken. Er werd een subsidiepot in het leven geroepen van 200 miljoen, een bedrag dat door deskundigen een ‘fooi’ wordt genoemd, of in iets positievere bewoordingen: een leuk begin. Minister Koolmees is overigens wel van mening dat er ook een taak ligt voor zowel werkgevers als werknemers. Iedereen moet investeren om het motto een leven lang ontwikkelen betekenis te geven.

Bron: Het Financieele Dagblad