Biobased bouwmateriaal moet meer natuurinclusief worden geproduceerd

17 april 2023

Huizen en bedrijfspanden worden steeds vaker gebouwd met natuurlijke materialen. Biobased bouwen raakt steeds meer ingeburgerd. Dit is op zich goed nieuws. Het produceren van deze materialen verdient echter wel meer aandacht. Hier ligt nog een duidelijke taak voor de bouwsector.

Natuurinclusief telen

Bij het produceren, of eigenlijk verbouwen, van biobased bouwmaterialen is meer aandacht nodig voor biodiversiteit. Nu wordt bijvoorbeeld hout nog te vaak geteeld op een niet natuurvriendelijke manier. En dan schiet het onder de streep natuurlijk nog steeds niet op. De bouwsector die deze materialen gebruikt heeft hier een belangrijke rol in. Een belangrijk probleem is de afzetmarkt. Biobased bouwen gebeurt steeds vaker. De afzetmarkt is echter nog steeds beperkt en bestaat vooral uit korte ketens. Er zijn nog maar weinig bedrijven die biologische materialen verwerken voor de bouw. Ook zijn er nog steeds maar een handjevol bouwbedrijven die zich daadwerkelijk toeleggen op bouwen op deze manier. Opdrachtgevers geven ook nog lang niet vaak genoeg de voorkeur aan biobased bouwtechnieken.

Biobased bouwmateriaal moet meer natuurinclusief worden geproduceerd

Verbinding tussen landbouw en bouw

Boeren in Nederland beseffen dat er iets moet veranderen. De landbouwsector is verantwoordelijk voor een vierde van de totale uitstoot aan CO2. Zestig procent van het verlies aan biodiversiteit is te wijten aan de landbouwsector. Boeren willen wel veranderen. Maar ze vrezen verlies van inkomsten als ze iets anders gaan doen dan veeteelt of het verbouwen van groente en fruit. Het is dus zaak dat boerenbedrijven die willen overstappen naar natuurinclusief verbouwen de juiste ondersteuning krijgen. Boeren die nu alleen nog voedselgewassen telen kunnen met financiële steun hout en vezelgewassen gaan verbouwen. Deze omschakeling biedt boeren die nu vee houden ook nog eens de kans om over te stappen naar akkerbouw. Dit zorgt voor minder uitstoot.

Integraal werken

Om biobased bouwen meer kans te geven is een integrale aanpak belangrijk. Boeren moeten de kans krijgen om te schakelen naar het verbouwen van natuurlijke bouwmaterialen die meteen bruikbaar zijn voor de bouw. Zo wordt een tijdwinst van minstens 5 jaar geboekt. Daar komt bij dat de biodiversiteit op deze manier ook sneller hersteld wordt. MVO Nederland, de overkoepelende organisatie voor biobased bouwen, roept bouwbedrijven dan ook op om meer gebruik te maken van natuurlijke bouwmaterialen. Alleen door goed samen te werken kan deze manier van bouwen een succes worden

Bron: Cobouw