Bezwaarmogelijkheid zet rem op woningbouw

20 mei 2021

Gemeenten en projectontwikkelaars willen dolgraag bouwen om aan de enorme vraag naar woningen te kunnen voldoen. Maar ze stuiten daarbij vaak op bezwaren van omwonenden. Een bezwaarprocedure tegen een woningbouwproject kan een jarenlange vertraging betekenen. Daarom wordt ervoor gepleit om de mogelijkheden voor het maken van bezwaar te beperken. Er wordt steeds vaker bezwaar gemaakt tegen omgevingsvergunningen uit onvrede met de gemeente. Het gaat de bezwaarmaker niet zozeer om de woningen die worden gebouwd, het hoofddoel is dat de gemeente wordt gedwarsboomd.

Drietrapsraket voor bezwaar

Iemand die zich wil verzetten tegen bouwplannen maakt gebruik van het rechtssysteem dat uit drie ‘trappen’ bestaat. Eerst wordt er bezwaar gemaakt bij de gemeente. Wordt dit afgewezen dan kan de bezwaarmaker naar de rechter stappen. Vangt deze ook daar bot dan is er nog de mogelijkheid van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Op deze manier kan een bezwaarprocedure tegen een woningbouwproject ruim 2 jaar in beslag nemen. Dit is natuurlijk zeer onwenselijk. Daarom pleiten met name gemeenten en projectontwikkelaars ervoor om de mogelijkheden voor bezwaar te beperken.

Rigoureuze aanpak is noodzakelijk

De huidige woningnood maakt ingrijpen nodig. Daarom wordt er gepleit voor een combinatie van procedures. De Gemeentelijke Coördinatieregeling en de Crisis- en Herstelwet bieden handvaten om de procedure voor bezwaar en beroep te vereenvoudigen en te versnellen. Er is dan nog maar 1 gang naar de rechter mogelijk en deze doet binnen 6 maanden uitspraak. Op die manier wordt er zo’n 2 jaar tijdswinst geboekt. Mensen die alleen maar bezwaar maken om de procedures dwars te zitten zullen dit dan zeer waarschijnlijk achterwege laten omdat de vertraging beperkt is.

Bron: Het Financieele Dagblad