Bestuurders van woningcorporaties verhuren privévastgoed

29 juni 2023

Zorgen over belangenverstrengeling en hogere huurprijzen

Uit een gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur is gebleken dat ongeveer twintig bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties privéhuizen verhuren voor persoonlijk rendement. Bovendien hanteren zij vaak hogere huurprijzen dan wat hun eigen corporaties redelijk achten. Deze praktijk roept zorgen op over belangenverstrengeling, aangezien de huizen zich vaak in dezelfde gebieden bevinden als de woningen van hun corporaties. Naar aanleiding van het onderzoek zijn commissarissen bij zes verschillende corporaties teruggetreden. Daarnaast hebben bestuurders van twee andere corporaties aangekondigd hun vastgoed te verkopen.

 Integriteitscode aanscherpen en onderzoek door Autoriteit Woningcorporaties

Het privé verhuren van huizen door hoge functionarissen van woningcorporaties is op zichzelf niet illegaal. Echter, de huidige integriteitscode van de sector waarschuwt wel voor belangenverstrengeling, maar gaat niet specifiek in op het bezit van privévastgoed. Na het lezen van het onderzoek heeft branchevereniging Aedes een brief gestuurd naar 265 bestuurders, waarin zij aangeven de integriteitscode aan te scherpen. Daarnaast zal de Autoriteit Woningcorporaties een onderzoek instellen naar deze kwestie.

Deze ontdekkingen werpen een licht op mogelijke ethische en integriteitskwesties binnen de woningcorporatiesector en benadrukken het belang van transparantie en verantwoording in het beheer van publieke middelen en vertrouwen van huurders.

Bron: FD