Beperking van renteaftrek fnuikt nieuwbouw van huurwoningen

24 april 2024

De bouw van huurwoningen staat onder druk door een onevenredig hoge belastingdruk, waardoor vastgoedbedrijven moeite hebben om hun bijdrage te leveren aan de Nederlandse bouwopgave.

Bancaire leningen en belastingregelingenMinister de Jonge inperking bezwaarmogelijkheden moet woningbouw stimuleren

De beperking van de renteaftrek in de winstbelasting sinds 2019 treft vooral vastgoedbedrijven die leningen gebruiken voor huurwoningen. Het vorige kabinet voerde een regel in die maximaal 20% van het brutobedrijfsresultaat als rentelast toestaat voor deze leningen, met een drempel van €1 mln.

Beperkingen en gevolgen voor nieuwbouw

Het huidige kabinet plant verdere beperkingen, wat de financiële haalbaarheid van nieuwbouwprojecten verder onder druk zet. Deze maatregelen maken het voor vastgoedbedrijven moeilijk om winstgevende projecten te realiseren.

Koerswijzigingen en alternatieven

Vastgoedbedrijven overwegen koerswijzigingen, zoals een verschuiving naar zakelijk vastgoed, omdat het realiseren van huurwoningen in het middensegment steeds minder aantrekkelijk wordt. Het alternatief van financieren met meer eigen vermogen is voor veel bedrijven geen optie.

Kritiek en mogelijke oplossingen

Deskundigen en brancheorganisaties uiten kritiek op de beperking van de renteaftrek, omdat dit de bouw van huurwoningen ontmoedigt. Er zijn voorstellen om de drempel voor volledige aftrek te verhogen naar €3 mln of om de beperking alleen te laten gelden voor interne groepsleningen, om zo dubbele belastingheffing te voorkomen.

Bron: fd.nl