Het beleid van ziekenhuizen gaat de komende jaren flink op de schop

10 januari 2019

De ziekenhuiszorg gaat in de toekomst drastisch veranderen. Er is al een trend gaande dat de opname van patiënten in ziekenhuizen tot een minimum wordt beperkt. Na een zo kort mogelijke opname kunnen veel patiënten thuis of in een andere zorginstelling verder herstellen. Maar er zijn meer trends gaande die de ziekenhuiszorg in de komende jaren flink laten veranderen.

De techniek maakt veel mogelijk

Door voortschrijdende technische mogelijkheden wordt het onder andere mogelijk om patiënten op afstand in de gaten te houden. Hierdoor is het minder vaak nodig dat de patiënt naar het ziekenhuis komt om door een arts of verpleegkundige te worden gezien. Tech-giganten zoals Apple en Google ontwikkelen apps die het patiënten mogelijk maakt om data te verzamelen en met hun arts te delen.

Complexe zorg

Ziekenhuizen gaan zich in de toekomst steeds meer concentreren op specialistische zorg. Patiënten komen voor spoedeisende zorg en acute behandeling naar het ziekenhuis. Voor zorg, een taak die nu nog veelal in ziekenhuizen wordt uitgevoerd, komen alternatieven zoals thuiszorg of zorg in een instelling. Daarnaast gaan ziekenhuizen zich meer specialiseren en maken ze keuzes welke zorg ze wel en niet verlenen. Dit betekent voor patiënten dat ze vaker verder moeten reizen voor specialistische zorg.

Preventie wordt een speerpunt

Zorg moet zinvol zijn. Daarnaast moeten patiënten goed worden voorgelicht om te voorkomen dat ze (meer) zorg nodig hebben. Daar ligt een taak voor de ziekenhuizen. Artsen blijven patiënten langer volgen om effecten van een behandeling ook op de lange termijn te kunnen volgen. Daarnaast wordt, in samenwerking met andere zorgaanbieders, gekeken naar het totaalplaatje, dus ook de woonsituatie en andere persoonlijke omstandigheden van een patiënt worden beoordeeld.

De juiste zorg op de juiste plaats

Het ziekenhuis gaat een minder prominente rol spelen bij het verlenen van zorg. De zorg wordt steeds meer overgelaten aan andere deskundigen. Zorg vindt meer thuis plaats, maar ook in zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten. Ook gezondheidscentra waar diverse zorgaanbieders onder één dak zitten kunnen een deel van de ziekenhuiszorg overnemen.

Patiënten worden mondiger

Patiënten worden steeds mondiger. Ze lezen informatie op het internet, komen via sociale media in contact met lotgenoten. Hierdoor zijn ze beter in staat om zelf keuzes te maken. Welke behandeling wil ik wel en welke niet. Naar welk ziekenhuis wil ik voor die operatie. Wanneer wil ik die behandeling laten uitvoeren. Ook op deze trend moeten ziekenhuizen in de toekomst meer inspelen.

Zo wordt het ziekenhuis van de toekomst

Meer transparantie

Kijkend naar de wijze waarop ziekenhuizen verantwoording afleggen over hun beleid en financiën komt de nadruk nog meer te liggen op transparantie. Niet zo zeer wat het ziekenhuis doet, maar veel meer hoe dit beleid wordt vormgegeven wordt leidend. Daarnaast zal de controle veel meer gebaseerd zijn op steekproeven zodat de ziekenhuizen zelf meer verantwoordelijkheid krijgen. De techniek zal er daarnaast aan bijdragen dat de administratie van een ziekenhuis in de toekomst veel minder tijd in beslag zal nemen.

Toekomstbestendig

Ziekenhuizen moeten nu al maatregelen nemen om toekomstbestendig te worden. Technologie moet worden omarmd, maar er moet ook meer en beter worden samengewerkt. Als een ziekenhuis niet tijdig inspeelt op deze ontwikkelingen dan is de kans groot dat het ziekenhuis ‘buiten de boot valt’ en dat zal dan verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Hoe snel de ontwikkelingen gaan is lastig te voorspellen, maar dat er veranderingen op stapel staan is zeker.

Bron: Consultancy.nl