Beleggers in bouwgrond in Weesp dreigen groot deel van winst op investering mis te lopen

4 mei 2021

Beleggers dachten enkele jaren geleden een mooie slag te slaan. Ze investeerden in bouwgrond in Weesp. Hier zou een compleet nieuwe wijk worden gebouwd, de grond zou voor een fraai rendement gaan zorgen. Maar nu heeft de gemeente besloten dat er naast woningen ook een groot park moet komen. En je zult maar net een stuk grond hebben gekocht waar het park komt. Weg winst. Want van een groenstrook kun je geen vruchten plukken. Althans, geen financiële.

Vervallen moestuincomplex

De grond maakt onderdeel uit van een moestuincomplex waar al jaren de klad in zit. Sommige investeerders kochten hier al in 2005 een stuk grond. De gemeente Weesp had plannen om de stad uit te breiden. Als er straks huizen gebouwd zouden worden op de nu zo ongeveer braakliggende grond dan zou dat een flinke winst opleveren als de gemeente de grond wilde kopen. De investeerders zien hun winst in rook opgaan. Inmiddels zijn de plannen gemaakt en worden ze ook al uitgevoerd. Er verrijzen prachtige woningen, met koopprijzen tussen de 5 ton en ruim 1 miljoen. Maar de bouwgrond van het voormalige volkstuinencomplex lijkt buiten de boot te vallen.

Beleggers in bouwgrond in Weesp dreigen groot deel van winst op investering mis te lopen

Conflict tussen beleggers en de gemeente

De beleggers kochten rond 2014 kleine stukjes grond van het voormalige volkstuincomplex van twee vastgoedbeleggers die gespecialiseerd zijn in deze manier van grondspeculatie. Ze kopen grotere stukken grond op, knippen die in kleine stukjes die vervolgens aan particuliere beleggers worden doorverkocht. Zij kochten de bouwgrond in Weesp met het idee dat als er straks huizen zouden worden gebouwd, ze hun lapje grond met flinke winst konden verkopen. Maar nu is er al jaren een verbeten strijd gaande tussen deze beleggers en de gemeente.

Voorkeursrecht op de grond

In 2019 vestigde de gemeente Weesp een zogenaamd voorkeursrecht op de aankoop van de grond. De gemeente wil haast maken met de bouw van de nieuwe wijk in de Bloemendalerpolder, want er is immers een grote behoefte aan woningen. Maar op de plaats van het voormalige volkstuinencomplex staat nog steeds een park ingetekend. Dit betekent dat de beleggers veel minder voor hun grond krijgen dan wanneer er huizen op worden gebouwd. De gemeente deed de beleggers een bod van 60 en later 70 euro per vierkante meter. Dat is vaak nog niet de helft van wat ze ervoor betaalden. De aankoopprijzen varieerden van 125 tot zelfs 220 euro per vierkante meter.

Gemeente overweegt onteigening

Omdat de eigenaren van de kavels niet akkoord willen gaan met een veel lagere prijs voor hun grond, overweegt de gemeente Weesp nu de bouwgrond te onteigenen via de rechter. De grond is nodig voor het aanleggen van riolering en toegangswegen, ruim voordat het geplande park er komt. Daarom is haast geboden. Deze procedure gaat de gemeente veel geld kosten. Advocaten, notarissen en taxateurs zullen allemaal hun factuur indienen. De grondeigenaren schieten er niets mee op. Hun opbrengst wordt wellicht zelfs lager dan het aanvankelijke bod van de gemeente voor de bouwgrond. Voordat er een vonnis ligt is het 2022. Daarna kunnen de eigenaren van de bouwgrond nog door procederen tot aan de Hoge Raad, iets wat ze zeer waarschijnlijk gaan doen. Dit betekent forse vertraging voor het bouwproject.

Bron: Het Financieele Dagblad