Te veel belastinggeld gaat naar amper doordachte bouwplannen

21 mei 2024

Grote bouwprojecten: vaak bezet door budgetproblemen

In de wereld van grote bouwprojecten zijn budgetoverschrijdingen helaas de norm. Recent becijferde het FD een gezamenlijke overschrijding van maar liefst €13,9 miljard voor diverse projecten. Hoogleraar Bert van Wee berekende zelfs een verbluffende €100 miljard aan budgetoverschrijdingen tussen 1980 en 2013.

Oorzaken: gebrekkige voorbereiding en snelheidHet sein staat op rood voor de woningbouw

Een belangrijke oorzaak van deze overschrijdingen is de gebrekkige voorbereiding van de aanbestedingstrajecten. Na vaak langdurige besluitvormingsprocessen is er de drang om zo snel mogelijk te starten. Hierdoor wordt er onvoldoende tijd genomen voor een gedegen voorbereiding. In de voorbereidingsfase is het echter cruciaal om alle relevante gegevens te verzamelen en een uitgebreide risico-inventarisatie uit te voeren.

Het Binnenhof

Een treffend voorbeeld is de renovatie van het Binnenhof. Hier werd gekozen voor de snelste en goedkoopste optie, zonder een gedegen risico-inventarisatie en kostencalculatie. Dit legde de basis voor de desastreuze mislukking van dit project.

Opzettelijk lagere begroting: een politiek spel

Daarnaast is er de tendens om de kosten van grote bouwprojecten opzettelijk te laag te begroten. Dit om politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergemakkelijken.

Toch bestaan er succesverhalen: Rotterdam Centraal Station en Maasvlakte 2

Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden. De verbouwing van Rotterdam Centraal Station is €28 miljoen goedkoper uitgevallen dan begroot, op een totaalbudget van €600 miljoen. Ook de Maasvlakte 2 werd €150 miljoen goedkoper opgeleverd.

De sleutel tot succes: goede voorbereiding en beheer

Deze succesverhalen tonen aan dat het mogelijk is om bouwprojecten binnen de begroting te realiseren. De sleutel ligt in een gedegen voorbereiding, met “meten én weten” vooraf. Naast een grondige project- en risicobeheersing is gedisciplineerde sturing op resultaat essentieel.

Goed inkoopmanagement: belastinggeld besparen

Goed inkoopmanagement van overheidsopdrachten kan een significante bijdrage leveren aan het verlichten van de financiële druk op de overheid. Laat ons wel wezen: enorme budgetoverschrijdingen betekenen simpelweg dat er te veel belastinggeld wordt verspild.

Conclusie: investeren in goede voorbereiding voorkomt kostbare fouten

Door te investeren in een gedegen voorbereiding en beheer van grote bouwprojecten, kunnen we kostenoverschrijdingen en onnodige verspilling van belastinggeld voorkomen. De succesverhalen van Rotterdam Centraal Station en Maasvlakte 2 tonen aan dat het mogelijk is om projecten binnen de begroting te realiseren. Laten we deze lessen ter harte nemen en streven naar een efficiëntere en verantwoorde aanpak van grote bouwprojecten in Nederland.

Bron: fd.nl