Belangrijkste verkiezingsthema: woningmarkt nood hoog

8 november 2023

Probleem op de woningmarkt

Uit een enquête van I&O Research, uitgevoerd voor de woningcorporatiekoepel Aedes, blijkt dat de woningmarkt een cruciaal thema is in aanloop naar de verkiezingen. Onder de respondenten geeft 21% aan ‘niet passend’ te wonen gezien hun inkomen en levensfase. Meer dan de helft ervaart moeilijkheden bij het vinden van een geschikte woning.

Verschuiving van thema’sVerbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 stond de gezondheidszorg bovenaan als belangrijkste thema. Hoewel gezondheidszorg nog steeds relevant is, neemt de woningmarkt nu de leiding als het meest cruciale onderwerp voor kiezers. Ook immigratie is prominenter geworden in vergelijking met voorgaande verkiezingen.

Belang woningmarkt in stemkeuze

Een aanzienlijke meerderheid van de kiezers hecht veel waarde aan het standpunt van politieke partijen over de woningmarkt bij het maken van hun keuze in het stemhokje. Voor 70% van de respondenten is het thema (zeer) belangrijk of zelfs essentieel, een stijging ten opzichte van 60% in 2021. Met name voor kiezers onder de 40 jaar speelt de woningmarkt een cruciale rol.

Opvallende standpunten

Opvallend is dat bijna een kwart van de respondenten van mening is dat er geen nieuwe woningen moeten worden gebouwd om het woningaanbod te vergroten, uit zorg voor overbevolking. Alternatieve benaderingen, zoals het verbouwen van kantoren en hoogbouw op bedrijventerreinen, worden genoemd als manieren om het woningaanbod te realiseren.

Bron: fd.nl