Bedrijven eisen huurverlaging via de rechter vanwege de coronacrisis

8 september 2020

Omdat veel bedrijven hun inkomsten fors zagen dalen eisen zij steeds vaker huurverlaging als gevolg van de coronacrisis via de rechter. Soms lukt het om in overleg met de verhuurder tot afspraken te komen. Als de verhuurder niet wil meewerken, stappen bedrijven soms naar de rechter om huurverlaging of uitstel af te dwingen. Dit heeft echter niet altijd succes. De rechter wijst een dergelijk verzoek zeker niet zomaar toe. Een bedrijf moet goed kunnen onderbouwen dat de teruggelopen of weggevallen inkomsten het directe gevolg zijn van de coronamaatregelen.

Rechters: Coronacrisis is een onvoorziene omstandigheid

In tegenstelling tot de kredietcrisis van 2008 wordt de coronacrisis door veel rechters als een onvoorziene omstandigheid gezien. Oordeelden in 2008 nog veel rechters dat de toenmalige crisis een ondernemersrisico was, nu denken ze daar anders over. Hierdoor maken ondernemers een grotere kans op huurverlaging door de coronacrisis als de verhuurder in eerste instantie niet genegen is om hieraan mee te werken. Het luxe Hotel W in Amsterdam kreeg van de rechter een huurkorting van honderdduizenden euro’s toegewezen. Het hotel kreeg sinds het uitbreken van de crisis nauwelijks nog gasten en de bijbehorende restaurants en club moesten sluiten.

Bedrijven eisen huurverlaging via de rechter vanwege de coronacrisis

Huurkorting toegewezen in 50% van de gevallen

Uit onderzoek door NRC Next blijkt dat rechters in ongeveer de helft van de gevallen een huurverlaging als gevolg van de coronacrisis toewijzen. Het eisende bedrijf moet daarvoor wel met gedegen bewijzen komen. Voetbalclub Vitesse ving bijvoorbeeld bot bij de rechter voor hun stadion de GelreDome, omdat het verzoek niet voldoende met cijfers was onderbouwd. Het gaat overigens vaak om uitstel van betaling, niet om kwijtschelding. In vrijwel alle gevallen geldt de verplichting de achterstallige huur alsnog te betalen als de situatie verbetert.

Bron: NRC Next