Battolyser Systems wil eerste waterstoffabriek in Rotterdam bouwen

27 december 2022

Waterstof heeft de toekomst. Dat hebben ze bij startup Battolyser Systems goed begrepen. Het bedrijf wil de eerste waterstoffabriek gaan bouwen in de Rotterdamse haven. Daar moet met behulp van speciale elektrolysers waterstof worden geproduceerd. In de fabriek, die 14.000 m2 groot moet worden, wordt water gesplitst tot waterstof. Op die manier wordt er groene waterstof geproduceerd. Waterstof wordt onder andere gebruikt bij verduurzaming van de zware industrie. Ook de transportsector heeft interesse.

3500 arbeidsplaatsen

De bouw van de fabriek van Battolyser Systems in Rotterdam moet in de loop van 2024 gereed zijn. Zodra de fabriek operationeel is dan biedt deze werk aan zo’n 750 mensen. CEO Mattijs Slee verwacht dat het totaal aantal mensen dat werk vindt, inclusief toeleveranciers, kan uitkomen op 3.500. Het is de bedoeling dat de fabriek uiteindelijk per jaar 1 Gigawatt aan elektrolysers heeft. Het kabinet wil rond 2030 op een landelijke capaciteit zitten van 6 tot 8 Gigawatt. Momenteel staat er verspreid over Nederland ongeveer 1 Gigawatt aan elektrolysers.

Battolyser Systems wil eerste waterstoffabriek in Rotterdam bouwen

Op zoek naar investeerders

Voordat de bouw van de waterstoffabriek kan starten moet eerst het benodigde geld worden opgehaald. Hiervoor loopt inmiddels een investeringsronde. Het bedrijf is onder andere in gesprek met de Nederlandse overheid. Daarnaast wordt bekeken of er geld vanuit de EU kan worden aangetrokken. Voor de bouw van de fabriek is zo’n 100 miljoen euro nodig. Het Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de grondontwikkelingen het benodigde fabriekspand. Het systeem is ontwikkeld door de TU Delft. Een grote batterij slaat stroom op die wordt opgewekt door de zon of de wind. Zodra de batterij volledig is opgeladen kan deze waterstof gaan produceren. Dit proces loopt als de energieprijzen laag zijn. Als er schaarste is met hoge energieprijzen kan de batterij de opgeslagen stroom rechtstreeks aan het elektriciteit rechtstreeks aan het net leveren.

Wereldwijde groei

Slee maakt zich geen zorgen over de kansen voor Battolyser Systems. Wereldwijd is er rond 2050 tussen de 5.000 en 10.000 Gigawatt aan capaciteit nodig. Alleen dan kunnen we stoppen met fossiele brandstoffen. Momenteel is er pas een paar honderd megawatt beschikbaar in Europa. Er liggen volop kansen voor Nederland, aldus Slee. We kunnen een belangrijke speler in deze markt worden door meer fabrieken te bouwen voor waterstof en dit te exporteren. Ook met de knowhow kunnen we veel winst behalen. Ook het Havenbedrijf Rotterdam is zeer positief over de samenwerking. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf, is ervan overtuigd dat de Rotterdamse haven de ideale plaats is voor de vestiging van deze fabriek.

Bron: Het Financieele Dagblad