Amsterdamse gemeenteraad wil zelf sociale huurwoningen gaan verhuren

15 februari 2021

De gemeente Amsterdam speelt met de gedachte om zelf weer huisbaas te worden. Net zoals dat pakweg een halve eeuw geleden heel gebruikelijk was voor gemeenten. Het gaat nu nog om een plan van wethouder Ivens van Wonen. Het idee erachter is om met het opkopen van woningen te voorkomen dat deze huizen in de vrije sector terechtkomen. Daardoor worden ze onbereikbaar voor een groot deel van de Amsterdammers. Het aantal woningen dat in bezit is van corporaties in Amsterdam daalde in  2020 van 195.000 naar 179.000. Dit kwam doordat oudere huizen werden verkocht maar hier stond onvoldoende nieuwbouw tegenover.

Amsterdamse corporaties reageren niet enthousiast

De Amsterdamse woningcorporaties, waaronder Ymere, dat is ontstaan uit het geprivatiseerde Gemeentelijk Woningbedrijf en een aantal corporaties, reageren niet enthousiast op het voorstel van de SP-wethouder. De corporaties zijn er niet voor niets, is hun mening. Ze pleiten ervoor dat de gemeente Amsterdam zich hard maakt voor het schrappen van extra regels. Op deze manier kunnen er sneller en goedkoper nieuwe woningen worden gebouwd.

Amsterdamse gemeenteraad wil zelf sociale huurwoningen gaan verhuren

Wachttijd van 15 jaar

Sociale huurwoningen blijven schaars in Amsterdam. Om ervoor in aanmerking te komen sta je gemiddeld 15 jaar op de wachtlijst. Corporaties hebben de afgelopen jaren het aantal verkochte woningen teruggebracht tot gemiddeld 1.000 per jaar, maar dit heeft nog niet veel geholpen omdat de nieuwbouw stagneert. De bekende emeritus-hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn noemt het idee van de gemeente Amsterdam die de rol van huisbaas weer gaat oppakken heel bijzonder. De angst dat sociale huurwoningen aan investeerders worden verkocht is sowieso ongegrond. Dit omdat een koper verplicht is om de eerste twee jaar na de verkoop de woning zelf te bewonen. Volgens Conijn zou de gemeente beter nieuwe prestatieafspraken met de corporaties kunnen maken om de woningnood in de hoofdstad het hoofd te bieden.

Gemeente is geen goede huisbaas

Volgens Johan Conijn is in het verleden gebleken dat de gemeente Amsterdam geen goede huisbaas was. Met name het onderhoud aan de woningen liet te wensen over. Wethouder Ivens suggereert overigens in zijn voorstel dat het onderhoud van de woningen die de gemeente wil aankopen bij de corporaties blijft. Het zou gaan om enkele honderden woningen per jaar, wat neerkomt op een miljoeneninvestering gezien de huizenprijs in Amsterdam, die anno 2021 rond de 340.000 euro per woning ligt.

Bron: NRC Next