Amsterdam wil nieuwe windmolens en zonnepanelen

25 februari 2020

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, zal geen enkel dak nog zonder zonnepaneel blijven. Ook komen er meer windmolens. Op die manier wil de gemeente de mate van duurzaam energiegebruik in de stad verder stimuleren. Tachtig procent van de huishoudens moet in 2030 op deze manier zijn stroom krijgen.

Conceptplannen gepresenteerd

De conceptplannen die gemeente presenteerde onder de naam Regionale Energie Strategie (RES) maken dit duidelijk. Daarmee loopt de hoofdstad voorop in het land. De ontwikkeling is nodig om de afspraken in het klimaatakkoord te kunnen nakomen.

Flinke inhaalslag nodig

Er is een flinke inhaalslag nodig om de plannen te realiseren. Op dit moment is slechts 20 procent van de gebruikte energie duurzaam. Dit moet ook uit omliggende gemeenten worden aangevoerd. Om dit te veranderen moet er op grote schaal geïnvesteerd worden in windmolens en zonnepanelen in de stad. Daarnaast worden ook andere duurzame energiebronnen onderzocht.

Amsterdam wil nieuwe windmolens en zonnepanelen

Toch meer windenergie

Vooral de wens om meer windenergie te gebruiken valt op. Jarenlang werd dit tegengehouden door de provincie Noord-Holland. Dit is met de komst van een nieuw provinciebestuur veranderd. Nu is er de mogelijkheid om 35 windmolens aan te leggen. Deze komen bij de 38 die al in de gemeente Amsterdam aanwezig zijn. Daarvoor zijn zeven gebieden aangewezen, waaronder het Westelijk Havengebied, IJburg, Driemond-Gaasperdam en een deel van het gebied langs de A10.

Extra mogelijkheden

Bepaalde delen van de stad staan op dit moment niet op de lijst voor windmolens. Deze zijn wel aangewezen als extra mogelijkheden wanneer onvoldoende capaciteit wordt bereikt. Dit hangt ook af van de ambities op zonne-energie. Daarvoor wil het met 350 MW groeien tot 400 MW in 2030. De panelen moeten op grote daken komen omdat die het meest opleveren. Denk ook aan daken van metrostations en op geluidschermen langs de snelwegen of zonneweides indien nodig.

Geen aardgas, geen uitstoot

De plannen passen bij de ambities van het linkse stadsbestuur. Het wil ook dat de woningen in de stad in 2040 geen aardgas meer gebruiken. Daarnaast wil het vanaf 2030 alleen auto’s zonder uitstoot binnen de gemeentegrenzen. Wel is het belangrijk dat omliggende gemeenten hieraan meewerken. Daarom zijn de conceptplannen niet definitief.

Bron: NRC.next