Amsterdam wil de kans op een woning voor de leraar en de agent vergroten

1 februari 2022

Het is algemeen bekend: mensen in belangrijke beroepsgroepen zoals politiemensen, docenten en verplegers kunnen in Amsterdam geen woning vinden omdat ze die niet kunnen betalen. Daarom worden er nu in Amsterdam-Noord woningen gebouwd speciaal voor deze leraren en verplegers. Eerdere plannen om het Buikslotermeerplein aan te pakken, maar die gingen uiteindelijk niet door. Projectontwikkelaar ProWinko wil er nu een aantal woontorens bouwen met 450 appartementen. Die zouden dan speciaal aangeboden moeten worden aan mensen met een maatschappelijke functie. Ook het winkelcentrum moet worden aangepakt omdat dit in de loop der tijd sterk is verouderd met als gevolg veel leegstand. De gemeente moet nog een besluit nemen over de voorstellen.

Appartementen met een middenhuur

Als de plannen doorgaan dan worden er boven op de bestaande winkelpanden woningen gebouwd. Ook op de grond wordt gebouwd. De huurprijs varieert van 700 tot 1000 euro en het gaat om woningen met een oppervlakte tussen de 60 en 75 m2. De projectontwikkelaar wil met de gemeente in overleg om te bekijken welke groepen voorrang krijgen. Amsterdam probeert al langer oplossingen te vinden voor het tekort aan onder andere verplegend personeel en leraren. Zij die tot de doelgroep horen en met spoed op zoek zijn, bijvoorbeeld omdat ze uit hun huidige woning weg moeten, krijgen extra prioriteit.

Amsterdam wil de kans op een woning voor de leraar en de agent vergroten

Inwoners langer binden

De woningen moeten als het aan ProWinko ligt worden gehuurd door mensen die zich voor langere tijd willen vestigen. Het is dan ook de bedoeling om langlopende huurcontracten aan te bieden. In de directe omgeving zijn nauwelijks woningen te vinden voor deze doelgroep. Er zijn vooral koopwoningen die onbetaalbaar zijn en sociale huurwoningen waarvoor het inkomen dan weer te hoog is. Ook huren in de vrije sector is vaak geen optie met een huurprijs die gemiddeld 22 euro per m2 bedraagt. Daarom is het aantal nieuw te bouwen woningen met een middenhuur in Amsterdam al fors verhoogd. Vorig jaar startte de bouw van 2.700 huizen in deze categorie.

Welke groepen vertrekken uit Amsterdam?

Lia Karsten, stadsgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, juicht de plannen toe, al heeft ze ook wel wat kritiekpunten. De te bouwen woningen zijn minder geschikt voor jonge gezinnen, daarvoor is de geboden oppervlakte te krap. Ook is het de vraag of een jong gezin ervoor wil kiezen om boven een winkelcentrum te wonen. Maar het project als geheel biedt zeker kansen. Er zijn verschillende redenen waarom inwoners uit Amsterdam vertrekken. Een deel doet dat omdat ze hun kinderen niet in de stad willen laten opgroeien. Deze groep is het lastigst vast te houden. Maar mensen die noodgedwongen vertrekken, omdat koop of huur in de hoofdstad simpelweg onbetaalbaar is geworden, kunnen wel degelijk worden overgehaald te blijven als er betaalbare woningen beschikbaar komen.

Gericht bouwen voor middengroep gezinnen

Er is volgens Lia Karstens nog een probleem. Er wordt te veel gekeken naar de vierkante meter prijs. Daardoor worden nieuwe woningen steeds kleiner en daardoor niet geschikt voor een gezin. Er moet volgens haar meer worden gekeken naar de doelgroepen die een woning zoeken en daarop geanticipeerd. Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck is enthousiast over de plannen van ProWinko. Het college is bezig met een ontwikkelplan en het aanpassen van het bestemmingsplan. Op heel korte termijn zullen er dus geen extra woningen in Amsterdam-Nood beschikbaar komen voor leraren en verplegers.

Bron: NRC