Amsterdam overweegt maatregelen tegen te lange leegstand woningen

18 maart 2022

Het bestuur van de gemeente Amsterdam ergert zich mateloos aan de langdurige leegstand van woningen in de stad. Vastgoedbeleggers verhuren woningen en appartementen soms bewust niet, om hen moverende redenen. Maar met de huidige woningnood is dat volgens bestuurders niet langer te verkopen. Vooral de Amerikaanse vastgoedbelegger Blackstone maakt het soms meer dan bont. Panden die bij hen in eigendom zijn, staan soms een jaar of langer leeg. Het argument van Blackstone is dat deze woningen eerst gerenoveerd moeten worden. Maar activiteiten die wijzen op het opknappen van de appartementen worden niet waargenomen.

Ruim 700 miljoen aan huurwoningen

Blackstone, een zogenaamde ‘durfinvesteerder’ uit Amerika, meldde zich in 2019 op de Nederlandse huizenmarkt. In één koop werd voor 250 miljoen euro aan huurvastgoed gekocht. Maar dat was nog lang niet genoeg. In de jaren daarna kocht Blackstone voor ruim 700 miljoen aan vastgoed, vooral in de Amsterdamse binnenstad maar ook in een aantal andere Nederlandse steden. In de zomer van 2021 deed Blackstone voor maar liefst 328 adressen een leegstandsmelding bij de gemeente. Als argument voor dit hoge aantal woningen met langdurige leegstand gaf Blackstone aan dat de woningen in slechte staat waren en daarom eerst gerenoveerd moeten worden. Hiervoor is kapitaal nodig en in andere gevallen is een vergunning nodig die niet snel werd afgegeven., daarom kon het opknappen van deze woningen niet op korte termijn worden aangepakt. Blackstone ontkent stellig dat woningen bewust leegstaan om speculatieve redenen.

Twijfels over reden voor leegstand

In bepaalde gevallen wordt er getwijfeld aan de reden voor de langdurige leegstand van woningen in Amsterdam. Zoals een pand aan de Fokke Simonszstraat dat op de begane grond na pas 15 jaar oud is. De overburen hebben er nog nooit bewoning gezien. Renovatie lijkt niet aan de orde gezien de prima staat van het pand. De enige reden dat er niet verhuurd wordt is volgens hen dat Blackstone de hoofdprijs qua huur wil en dus niet wil zakken met de prijs nu steeds minder mensen die hoofdprijs kunnen of willen betalen. Vooral het wegblijven van expats en toeristen als gevolg van de coronapandemie zorgde ervoor dat huurwoningen in het hogere segment niet meer worden verhuurd. De verhuur trekt sinds enkele maanden overigens wel weer aan nu corona op zijn retour lijkt.

Amsterdam overweegt maatregelen tegen te lange leegstand woningen

Crisis- en Herstelwet

Op grond van de Crisis- en Herstelwet wil de gemeente Amsterdam de ongewenste leegstand van woningen gaan aanpakken. Eigenaren die claimen dat een pand moet worden gerenoveerd moeten hier meer haast mee gaan maken. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het Amsterdamse college van B&W gaat de gemeente boetes en dwangsommen opleggen aan vastgoedeigenaren die leegstand niet tijdig melden of van wie panden te lang leegstaan. De eigenaar moet de huurprijs verlagen als die kennelijk te hoog is of een pand dat op de nominatie staat voor sloop maar nog wel veilig bewoond kan worden, tijdelijk verhuren.

Slechte reputatie Blackstone

Blackstone had als vastgoedinvesteerder al geen beste reputatie toen het bedrijf zich op de Nederlandse markt meldde. In andere landen in Europa regent het klachten over het uitbuiten van huurders, huurwoningen die in slechte staat zijn en andere onrechtmatigheden. Zelfs een rapporteur van de Verenigde Naties liet zich erover uit naar aanleiding van de activiteiten van Blackstone in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De investeerder blijft erbij dat het de woningen voor de lange termijn koopt en dat het oprecht de bedoeling is om deze op te knappen en vervolgens voor meerdere jaren te verhuren. Of Blackstone zijn beloftes nakomt als het om Amsterdam gaat blijft afwachten. Wellicht dat de druk die de gemeente wil leggen op het terugdringen van langdurige leegstand van woningen de belegger in beweging krijgt.

Bron: Het Financieele Dagblad