Ambitieus Zuid-Korea bouwt smart cities

11 maart 2019

Door economische ontwikkelingen in Zuid-Korea is hoofdstad Seoul inmiddels overvol en overbelast is geraakt. Om de druk op Seoul te verminderen en tegelijkertijd verder te kunnen groeien door ook buitenlandse bedrijvigheid aan te trekken, is gezocht naar mogelijkheden om de drukte te spreiden. De oplossing wordt gezocht in de ontwikkeling van zogenaamde smart cities.

Zo werd in 2004 door de Koreaanse overheid besloten om 50 kilometer ten westen van Seoul in een polder een nieuwe, slimme, futuristische stad te bouwen. Waar destijds nog moeras was zou de smart stad van de toekomst verrijzen: Songdo, de kosten worden geraamd op 40 miljard dollar. Daarnaast werd de ten zuiden van Seoul gelegen stad Pangyo aangewezen om de nieuwe techstad van het land te worden, met name ingericht als werkstad.

Smart city Songdo

De Koreaanse overheid droomde ervan om van Songdo een metropool a la New York te maken, maar dan ‘smart’. Dit ‘smart’ geldt dan met name met betrekking tot de publieke diensten (waaronder veiligheid, hygiëne, milieubescherming en rampenbestrijding). Alles wordt dan ook vanaf de tekentafel daarop ingezet en als zodanig ingetekend en uitgevoerd.

Songdo is inmiddels de bekendste smart city van Korea. De stad bestaat uit hoge flats en torens (waaronder de 150 meter hoge G-Tower), vele kilometerslange bruggen die de eilanden met elkaar verbinden, een speciale economische zone van 124 vierkante kilometer, een eiland met de internationale luchthaven, diverse tienbaanswegen en zelfs een enorm park, ‘Central Park’.

Ambitieus Zuid-Korea bouwt smart cities

Bewakingscamera’s

Overal hangen bewakingscamera’s en interactieve waarschuwingsborden, het afval wordt ondergronds weggezogen, sensoren meten de luchtkwaliteit, warmtegevoelige camera’s controleren op brand en er wordt per maand drie petabyte aan data van de bewoners opgeslagen en verwerkt in een centrale database en eigen software om de veiligheid zo groot mogelijk te maken.

Songdo, smart maar zonder hart

Songdo zou de ‘brug tussen Japan en China’ worden, ‘met 30 procent van de wereldbevolking op slechts drie uur vliegafstand’. Meer dan een half miljoen mensen zouden hier in 2022 moeten wonen in ruime, betaalbare woningen, luxeappartementen in woontorens.

Echter de stad van de toekomst, die zo veelbelovend leek, trekt volgens de berichten veel minder mensen dan verwacht. Waar dat aan ligt? De relatief jonge, op de tekentafel bedachte en ontworpen stad ontbeert het karakter van een ontstane, gegroeide, organisch ontwikkelde stad. Kortom, Songdo: smart maar zonder hart.

Pangyo, techstad

Dan Pangyo. Daar waar vroeger rijst verbouwd werd, is nu industrieel gebied ontstaan, de Pangyo Tech Valley. Techgiganten hebben hier hun hoofdkantoor, start ups vestigen zich hier met subsidie van de overheid en zelfrijdende voertuigen worden hier getest op wegen met ingebouwde sensoren. Zelfrijdende auto’s en bussen, de belangrijkste technische ontwikkeling van de toekomst, zo verwacht de Koreaanse overheid.

In twee fases moeten in Pangyo 110.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd worden. De bedoeling is dat naast de chaebols (Zuid Koreaanse conglomeraten), ook buitenlandse investeerders en bedrijven zich hier komen vestigen, om de Koreaanse ambitie van gevarieerde industrie te vervullen.

Bron: NRC.next