Alleen met brede overheidssteun kan een crisis in de bouw worden afgewend

26 juni 2020

De coronacrisis gaat waarschijnlijk verstrekkende gevolgen hebben voor de bouwsector. Vanaf komend najaar worden er veel minder projecten gestart is de verwachting omdat investeerders terughoudend zijn. Alleen met brede overheidssteun voor de bouw kan dit worden voorkomen. Dit zegt een alliantie van gemeenten, woningcorporaties, Bouwend Nederland, de Woonbond en andere organisaties in een pleidooi dat in juni 2020 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Volgens de aanbieders zou investeren een mooie kans bieden om zowel de bouw te ondersteunen als een oplossing te bieden aan het steeds groter wordende tekort aan woningen. Het gaat dan vooral om het bouwen van goedkope sociale huurwoningen.

Tot 2030 minstens 90.000 woningen per jaar nodig

Tot 2030 moeten er minstens 90.000 woningen per jaar worden gebouwd om het tekort van ruim 330.000 woningen in te lopen, aldus de alliantie. Er wordt vooral gemikt op sociale huurwoningen. Ook wordt er gefocust op huizen voor de middeninkomens. Naast woningen moet er ook gezorgd worden voor een goede infrastructuur: goede fietsroutes, aansluiting op het openbaar vervoer en veel groen. Hieraan kan de overheidssteun voor de bouw een goede bijdrage leveren.

Alleen met brede overheidssteun kan een crisis in de bouw worden afgewend

Garantiefonds voor woningen

Er wordt onder meer ook gepleit voor een garantiefonds voor woningen. Het idee hierachter is dat deze huizen worden gekocht en vervolgens verhuurd door een Garantiefonds. Als de coronacrisis voorbij is, kunnen de woningen alsnog worden verkocht. Het Centraal Planbureau verwacht een forse economische krimp als gevolg van de corona uitbraak, en die zal zonder twijfel gevolgen hebben voor het inkomen van veel mensen en daarmee op de woningmarkt.

Bron: Stadszaken.nl