Niet alleen in Amsterdam moeten nog veel loden waterleidingen worden vervangen

29 januari 2020

Sinds eind 2019 zijn de loden waterleidingen in het nieuws. Het blijkt dat vooral jonge kinderen gezondheidsrisico’s lopen. Naar inmiddels blijkt liggen deze leidingen niet alleen in bepaalde wijken in Amsterdam maar ook in andere gemeenten in Nederland. De ontdekking van het negatieve effect op de gezondheid van kinderen is daarom voor veel gemeenten reden om zo snel mogelijk in actie te komen.

Loden waterleidingen op locaties waar kinderen komen

Onderzoek heeft uitgewezen dat er loden waterleidingen liggen op locaties in Amsterdam waar jonge kinderen en zwangere vrouwen komen, de doelgroepen waarvoor het meeste risico geldt. Een school en meerdere crèches in de hoofdstad staan inmiddels op de lijst. Maar Amsterdam is niet de enige gemeente die met dit probleem kampt. Bij jonge kinderen kan een te hoge concentratie lood in de waterleiding leiden tot een lager IQ. Ook volwassenen lopen risico, onder andere op nieraandoeningen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Niet alleen in Amsterdam moeten nog veel loden waterleidingen worden vervangen

Metingen wijzen uit dat de concentratie lood te hoog is

Eind 2019 bleek uit metingen dat de concentratie lood in bepaalde waterleidingen in Amsterdam te hoog was. Dit leidt tot veel onrust onder bewoners in met name bepaalde wijken in Amsterdam. Het gaat om huurders, maar ook om eigenaren die woningen kochten van corporaties. In sommige gezinnen wordt uitsluitend nog bronwater gedronken om elk risico te vermijden, zeker als er jonge kinderen zijn. Er is veel onduidelijkheid over de locatie van deze loden waterleidingen. Niemand weet precies waar ze liggen.

De schatting is dat het om 100.000 tot 200.000 woningen in heel Nederland gaat. Hoe de oude leidingen moeten worden gesaneerd is nog onduidelijk. Eenvoudig is het niet, want veel van deze leidingen liggen onder de grond en zijn alleen toegankelijk als de vloer wordt opengebroken. Of er een verscherping van de norm voor lood in het drinkwater komt in Nederland is nog niet bekend. Die beslissing ligt bij het kabinet.

Bron: NRC Next