Aedes: Gebrek aan bouwlocaties verstoort plannen van woningcorporaties

21 juni 2023

Woningcorporaties in Nederland ervaren een groot probleem bij het realiseren van hun bouwplannen, namelijk een tekort aan bouwlocaties. Volgens brancheorganisatie Aedes hebben woningcorporaties voldoende plannen en financiering voor nieuwbouw, maar worden de plannen belemmerd door een gebrek aan ruimte.

Beschikbaarheid van bouwlocaties

Uit een enquête van Aedes, waar 65 procent van de corporaties aan deelnam (goed voor 75 procent van de sociale huurwoningen in Nederland), blijkt dat 63 procent van hen aangeeft onvoldoende bouwlocaties te hebben voor de geplande woningen.

Samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en het Rijk

Om de ambities van de woningcorporaties te realiseren, benadrukt Aedes dat gemeenten, projectontwikkelaars en het Rijk voldoende bouwlocaties moeten aanbieden voor sociale woningbouw tegen redelijke grondprijzen. Aedes roept hen op om hier snel actie op te ondernemen. Minister De Jonge heeft deze week plannen gepresenteerd om hoge grondprijzen aan te pakken, wat een positieve reactie lijkt te zijn op deze oproep.

Plannen voor sociale huurwoningen

Woningcorporaties hebben plannen om tot 2030 ongeveer 187.000 sociale huurwoningen en 20.000 middeldure huurwoningen te bouwen. Aedes gelooft dat als de resultaten van het onderzoek worden toegepast op de hele sector, het haalbaar is om de afgesproken 250.000 sociale huurwoningen in 2030 te realiseren.

Andere obstakels

Zelfs als alle benodigde grond direct beschikbaar zou zijn, waarschuwt Aedes dat er nog steeds vertraging kan optreden vanwege langzame procedures bij bestemmings- of omgevingsplannen. Daarnaast kunnen stijgende bouwkosten een obstakel vormen. Uit een doorrekening blijkt dat leningen duurder uitvallen vanwege de hoge rentestand en de toenemende bouwkosten. Dit heeft tot gevolg dat de totale investeringen in sociale huurwoningen tegen 2030 met ongeveer 6 miljard euro stijgen naar 86 miljard euro, waardoor sommige corporaties al eerder hun financiële grenzen bereiken.

Duurzaam bedrijfsmodel onder druk

Voor alle woningcorporaties staat het duurzame bedrijfsmodel onder druk. Er moet voor 2030 een passende oplossing worden gevonden om dit aan te pakken.

Bron: Stadszaken.nl