ABN Amro: prijzen koophuizen zullen voorlopig niet gaan dalen

20 oktober 2020

De coronacrisis werd door sommige gezien als een aanleiding voor een daling van de huizenprijzen. Tot op heden is er van een daling echter nog geen sprake. ABN Amro, één van de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland, verwacht ook niet dat de prijzen van koopwoningen op korte termijn zullen dalen. Eerder hield de bank nog rekening met een daling van 2% in 2021. Nu is deze verwachting bijgesteld. Het beeld is nu dat de prijzen volgend jaar stabiel zullen blijven ten opzichte van 2020.

Daling van de huizenprijzen

Woningmarktmonitor geeft positief beeld

ABN Amro presenteerde half oktober 2020 een Woningmarktmonitor. Hierin staat te lezen dat een daling van de huizenprijzen voorlopig niet waarschijnlijk lijkt. Als redenen hiervoor worden genoemd de aanhoudend lage hypotheekrente, het omvangrijke pakket steunmaatregelen vanwege de coronacrisis en het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters vanaf 2021.

Wellicht volgt de terugslag later alsnog

Of de prijzen voor woningen onverminderd hoog blijven moet worden afgewacht. Een daling van de huizenprijzen kan alsnog inzetten als de werkloosheid oploopt en er dus minder gegadigden komen voor koopwoningen die flink aan de prijs zijn. Voor 2020 stelde ABN Amro de stijging van de huizenprijzen nog bij van 6% naar 7,2%. Veel zal afhangen van de snelheid waarmee nieuwe woningen worden gebouwd en er dus meer koophuizen beschikbaar komen, en de gevolgen van de coronacrisis op langere termijn. Dat de werkloosheid vanaf volgend jaar versneld zal oplopen lijkt onvermijdelijk.

Bron: Het Financieele Dagblad