Aantal mensen dat wil verhuizen stijgt snel

4 december 2022

Steeds meer mensen in Nederland geven aan graag te willen verhuizen. Het is echter lastig om een geschikte woning te vinden. In 2015 ging het nog om zo’n 400.000 inwoners. In 2022 steeg dat aantal naar 900.000, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat vooral om jongeren die nog bij hun ouders wonen. Maar ook alleenstaanden tot 40 jaar hebben relatief vaak een verhuiswens. Dit blijkt uit het Woononderzoek, een enquête die om de drie jaar wordt gehouden door het CBS in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Geen geschikte woning

Zo’n 13% van de ondervraagde jongeren en 12% van de alleenstaanden tot 40 jaar gaf aan graag te willen verhuizen. Vooral woningzoekenden in Utrecht en Noord-Holland kunnen nauwelijks een geschikte woning vinden. In het onderzoek werd gevraagd of de geënquêteerde wil verhuizen. 23% gaf aan dit misschien te willen, bij 11% was er een duidelijke wens om te verhuizen. In 2015 kon 3% volgens het onderzoek geen geschikte woning vinden. Uit het in 2022 gehouden onderzoek blijkt dat dit aantal is opgelopen naar 6%.

Inventariseren van woonwensen

De uitkomsten van het onderzoek tonen des te meer aan dat het heel belangrijk is om woonwensen te inventariseren. Bij de bouw van nieuwe woningen moet nadrukkelijk worden gekeken naar wat voor soort woningen vraag is. Zo wordt voorkomen dat er huizen worden gebouwd waar geen interesse is. Vooral woningen met een sociale of middenhuur zijn in trek, maar ook betaalbare koopwoningen.

Bron: Het Financieele Dagblad