Aantal kleine woningcorporaties over vijf jaar gehalveerd

22 juli 2019

Door stijgende kosten wordt het voor kleine woningbouwcorporaties steeds lastiger een accountant te vinden. Hierdoor zal zeker de helft van hen binnen nu en vijf jaar verdwijnen. Sectororganisatie Aedes vreest door het verdwijnen van deze groep gevolgen als het stijgen van de huren en een tekort aan sociale huurwoningen op de langere termijn.

Wetsvoorstel nekt kleine corporaties

Kleinere sociale woningbouwverenigingen verhuren minder dan 5000 woningen en beheren zo’n 300.000 huizen. Dit is ongeveer 12,5% van het gehele aanbod. In een nieuw wetsvoorstel wil het ministerie van Financiën een speciale status geven aan grotere corporaties, die meer dan 5000 woningen verhuren. Ze worden daarmee een ‘Organisatie van Openbaar belang’, kortweg OOB genoemd. Deze status wordt ook toegekend aan bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen en beursgenoteerde bedrijven. De jaarrekening van een OOB mag alleen gecontroleerd worden door een accountantskantoor met een OOB-vergunning.

Capaciteitsprobleem

De accountantskantoren die zo’n licentie hebben, moeten voldoen aan strenge eisen en staan onder streng toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Zodra de grote woningcorporaties hun jaarrekeningen bij deze kantoren neerleggen, zal er meer personeel nodig zijn om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hierdoor zullen er minder mensen beschikbaar zijn om de jaarrekeningen van kleinere corporaties te controleren. Daarbij komt dat het aantal kantoren met een OOB-vergunning zienderogen afneemt. Een aantal kantoren gaven onlangs hun vergunning terug, omdat zij het niet eens zijn met de strenge regelgeving.

Samenwerking biedt geen langdurige oplossing

Aedes voorziet hogere accountantskosten vanwege het personeelstekort en het gebrek aan kantoren met een OOB-licentie. Voor grotere woningcorporaties is dat vooral erg vervelend, maar voor kleinere verenigingen kan het de druppel zijn. Als oplossing kunnen de krachten worden gebundeld in de vorm van een samenwerking om de hoge accountantskosten te kunnen blijven betalen. Toch is dat geen oplossing voor langere tijd. Kleine woningcorporaties werken namelijk goedkoper dan hun grotere broers, zodat er minder te besteden is. De kosten kunnen ook niet worden doorberekend aan de huurders, omdat de huurprijzen in geen geval harder mogen stijgen dan de inflatie.

Benedengrens oprekken

De stijgende tarieven van de accountantskantoren zijn al langer een punt van zorg bij de kleinere woningbouwverenigingen. Zo’n 15 procent van de totale bedrijfsuitgaven zijn accountantskosten. De kleine corporaties willen graag dat het ministerie van Financiën de benedengrens voor de OOB-status oprekt naar 10.000 woningen. Deze maatregel is al eerder toegepast en kan voorkomen dat kleinere verenigingen niet langer zelfstandig kunnen voortbestaan. Als het huidige wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen veel kleine corporaties helaas langzamerhand van het toneel verdwijnen.

Bron: Het Financieele Dagblad