Deze 5 stappen zorgen voor een stikstof-proof bouwplan

23 september 2019

Het stikstofbesluit van de Raad van State houdt de gemoederen flink bezig. Bouwers zitten met de handen in het haar vanwege projecten die zijn stilgelegd. Een stikstof proof bouwplan is echter wel degelijk haalbaar. Met deze 5 stappen zit je op de goede weg.

Stap 1

De uitstoot van een landbouwgebied in de vorm van ammoniak valt weg als het gebied een woonbestemming krijgt. Dit kan dus tegen elkaar worden weggestreept.

Stap 2

Met mitigerende maatregelen kan de uitstoot van een project worden verminderd. Dit zijn vooral brongerichte maatregelen

Stap 3

Pas ‘extern salderen’ toe. Zit er een bedrijf in het gebied waar gebouwd gaat worden dat veel stikstof uitstoot dan kan bijvoorbeeld een gemeente overwegen om het bedrijf uit te kopen. Dit is natuurlijk wel een vergaande maatregel die lang niet altijd toegepast kan worden.

Deze 5 stappen zorgen voor een stikstof proof bouwplan

Stap 4

Motiveer het belang van het bouwproject grondig. Mocht er een procedure bij de rechter komen dan sta je sterker wanneer je kunt aangeven dat het bouwproject van groot maatschappelijk belang is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het realiseren van woningbouw in gebieden waar veel vraag naar woningen is en het aanbod achterblijft.

Stap 5

Compenserende maatregelen kunnen de uitstoot verminderen en daardoor ruimte bieden voor een toename als gevolg van woningbouw en verkeer van bewoners. Per saldo moet de uitstoot dan wel gelijk blijven aan de situatie van voordat de woningen er stonden. Energiezuinige woningen kunnen de uitstoot bijvoorbeeld verminderen.

Los van deze tips 5 blijft het natuurlijk zaak om de uitstoot van stikstof op alle fronten te beperken. Het simpelweg inkrimpen van de veestapel om woningbouw mogelijk te maken is te kort door de bocht. Maar alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen.

Bron: Stadszaken.nl