Wet- en regelgeving – Arbo – Toegankelijkheid / RVB BOEI - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Voorbereiding Ga op internet naar www.bouwbesluitonline.nl en bekijk de inhoudsopgave van Bouwbesluit 2012 en van de Regeling Bouwbesluit 2012. Bekijk als voorbeeld de artikelen 3.1 en 3.2 en de bijbehorende tabel 3.1 van Bouwbesluit 2012 en de bijlage bij de Regeling Bouwbesluit 2012. Ga via www.rijksoverheid.nl, ‘Onderwerpen’ en ‘Bouwregelgeving’ en ten slotte ‘Bouwvoorschriften’ naar de […]