Wet- en regelgeving – Arbo – Toegankelijkheid / RVB BOEI - Lesinformatie

Please sign up for the cursus before starting the lesson.

Leerdoel In deze module leer je om een goede risicoanalyse te maken, waarin je kijkt naar arbeidsomstandigheden en toepasselijke wet- en regelgeving. Op basis hiervan kan de vastgoedeigenaar duidelijk zien waar zijn verantwoordelijkheden liggen. Voorbereiding Ga op internet naar www.bouwbesluitonline.nl en bekijk de inhoudsopgave van Bouwbesluit 2012 en van de Regeling Bouwbesluit 2012. Bekijk als […]