Technisch Vastgoedbeheer - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Leerdoelen De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen Kennisnemen van de verschillende typen onderhoud en het onderhoudsproces De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen Onderhoudswerkzaamheden kunnen plannen Gebouwinspecties (conditiemeten) en audits Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RvbBOEI® MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) leren opstellen en toepassen […]