Beoordeeld met8,41.809 reviews

Technisch Vastgoedbeheer - Lesinformatie

Leerdoelen De technische conditie van vastgoed kunnen bepalen Het onderhoudsproces van vastgoed kennen en begrijpen Kennisnemen van de verschillende typen onderhoud en het onderhoudsproces De eigenschappen, voor- en nadelen van de verschillende contractvormen kennen Onderhoudswerkzaamheden kunnen plannen Gebouwinspecties (conditiemeten) en audits Kennisnemen van de methodieken NEN 2767 en RvbBOEI® MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) leren opstellen en toepassen […]