Publiek- en privaatrecht - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Leerdoelen Wegwijs geraken relevante wet- en regelgeving van publiek- en privaatrecht Bestemmingsplannen interpreteren en de wijze en termijnen kennen om hierin wijzigingen door te voeren Weten welke vergunningen van toepassing zijn De juridische implicaties en de kwaliteit van contractdocumenten zoals de aannemings-, huur- en koopovereenkomst inclusief toepasselijke algemene voorwaarden en in staat zijn deze documenten […]