Beoordeeld met8,41.783 reviews

Verduurzaming Vastgoed: Innovaties - Lesinformatie

Locatiegegevens 28 mei 2024: The Green Village – TU DELFT Het MOR Paviljoen   Leerdoelen De cursist heeft overzicht over duurzame innovaties en ontwikkelingen in het vastgoed De cursist kan duurzame innovaties op waarde voor de organisatie en samenleving beoordelen De cursist kan de toegevoegde waarde van BIM voor verduurzaming van bestaand vastgoed benoemen Voorstudie […]