Huurrecht Woonruimte - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Lesinformatie De docent van deze module verzoekt u om dit Intakeformulier JAV in te vullen en voorafgaand aan de lesdag naar hem te mailen: pietvandersanden@telfort.nl Leerdoelen Les 1: Huur en verhuur in het Burgerlijk wetboek, de basis In hoeverre verschilt huur van woonruimte van elke andere huur (zoals van bedrijfsruimte)? Hoe zit het met gebreken, […]