Beoordeeld met8,41.809 reviews

Kansen van BIM voor verduurzaming - Lesinformatie

  Leerdoelen De cursist kent de belangrijkste toepassingen van BIM De cursist kan de toegevoegde waarde van BIM voor verduurzaming van bestaand vastgoed benoemen Presentaties (Let op: presentaties worden meestal pas ná de les ge-updatet en deze zijn ter naslag, niet ter voorbereiding.) 2022 – Kansen van BIM voor verduurzaming – Les 1 (Sander van […]