Beoordeeld met8,41.758 reviews

Kernmodule Verduurzaming Vastgoed en DMJOP - Lesinformatie

Leerdoelen De cursist kan het belang van duurzaamheid onderbouwen De cursist weet The Natural Step toe te passen in de eigen praktijk De cursist stelt zelfstandig vanuit een bestaande begroting een DMJOP op Voorstudie Les 1 en 2 (dag 1) Duurzaam zijn moet je durven – Hilda Feenstra – Deel 1 & 2 (Hoofd en […]