Beoordeeld met8,41.758 reviews

Wet Natuurbescherming en Vastgoed - Lesinformatie

Leerdoelen Je raakt bekend met de gebruikte terminologie van de Wet natuurbescherming Je leert over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op jouw projectplan Je begrijpt de redenen van de diverse termijnen Je krijgt inzicht in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren en planten Inhoud In deze module leer je hoe Vastgoedontwikkeling […]