Ecologie en Vastgoed - Lesinformatie

Please sign up for the cursus before starting the lesson.

Leerdoelen Bekend raken met de gebruikte terminologieën van de Wet natuurbescherming Leren over de invloed en gevolgen van de Wet natuurbescherming op het projectplan De redenen van de diverse termijnen begrijpen Inzicht krijgen in de te nemen voorzorgmaatregelen t.a.v. beschermde dieren. Voorbereiding Vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zijn beschermde diersoorten. Indien de kans bestaat dat deze […]