Beoordeeld met8,41.783 reviews

Communicatie, schriftelijk en mondeling - Lesinformatie

Leerdoel Inzicht krijgen in je persoonlijke communicatiestijl en gedrag en het in kaart brengen van jouw valkuilen. Voorbereiding Studiehandleiding Les 1: Zorg dat je voorafgaand aan de les het DISC-profiel heb aangemaakt. Hiervoor ontvang je van de docent per e-mail een persoonlijke link. Les 4: Werk de presentatie uit. Je vindt de opdracht hier: Opdracht […]