Communicatie, schriftelijk en mondeling - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.