Beoordeeld met8,41.783 reviews

Communicatie: Effectief communiceren en omgaan met conflicten in de VvE - Lesinformatie

Let op: deze les is alleen op locatie te volgen Leerdoelen De regels die gelden bij het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars leren kennen Leren op welke wijze geldige besluiten genomen kunnen worden Kennisnemen van de stemverhoudingen in een VvE Inzicht krijgen in het belang van notuleren en het bijhouden van presentielijsten […]