Communicatie in de VvE – Lesinformatie

Mijn opleidingen

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Leerdoelen De regels die gelden bij het organiseren en houden van een vergadering van eigenaars leren kennen Leren op welke wijze geldige besluiten genomen kunnen worden Kennisnemen van de stemverhoudingen in een VvE Inzicht krijgen in het belang van notuleren en het bijhouden van presentielijsten en een eigenaarslijst Voorstudie  Syllabus-cursus-Professioneel-VvE-Beheer – Hoofdstuk 8 (Vergaderingen) & Hoofdstuk […]

Terug naar:Communicatie in de VvE