Beoordeeld met8,41.758 reviews

Circulair Bouwen en AI - Lesinformatie

Relevantie In de transitie naar een circulaire economie gaat informatietechnologie een cruciale rol vervullen bij het vergaren, opslaan en verwerken van relevante data. Doelen De cursist begrijpt dat digitale uitwisseling van data belangrijk is voor de transitie naar een circulair bouwproces De cursist krijgt inzicht in de diverse mogelijkheden die digitalisering hiertoe biedt