9. Presentatie eindopdracht - Lesinformatie

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Elke groep levert schriftelijk een eindopdracht in, deze wordt beoordeeld door de cursusleider en een van de docenten. Beoordelingsaspecten zijn onder meer in hoeverre de cursisten er in zijn geslaagd om voldoende focus te brengen in hun verslag en of zij de randvoorwaarden helder in beeld hebben gebracht. Verder wordt beoordeeld op de mate van […]