Presentatie eindopdracht

De benodigde transitie naar een circulair bouwproces stelt de sector voor grote uitdagingen, er dient in dit verband dan ook een beroep te worden gedaan op het innovatievermogen van deze bedrijfstak. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt de digitale uitwisseling van data die nodig is voor de industrialisatieslag in de bouwsector, zoals onder andere het in kaart brengen van de bestaande gebouwde omgeving en het slim organiseren van de logistieke uitdagingen die circulair bouwen en renoveren met zich meebrengt. Te denken valt onder meer aan actieve kennisontwikkeling op de snijvlakken van bouw, industrialisatie, ICT, logistiek en (geo)data. Hiertoe is het ontstaan van bewustwording noodzakelijk over digitale randvoorwaarden voor de circulaire bouweconomie en het (door)ontwikkelen van digitale vaardigheden. Ook zal een Community of Practice moeten ontstaan met digitaliseringsstandaarden die in de markt gemeen goed dienen te worden.

Verder wordt in deze module aandacht besteed aan de rol van Building Information Modeling (BIM), augmented reality en virtual reality in relatie tot een circulair bouwproces. Tenslotte worden in dit verband voorbeelden gegeven van de inzet van drones en scanners bij het ophalen van informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van het inventarisatieproces in het kader van het ‘oogsten’ van materialen uit bestaande gebouwen.

Relevantie

In de transitie naar een circulaire economie gaat informatietechnologie een cruciale rol vervullen bij het vergaren, opslaan en verwerken van relevante data.

Doelen

  • De cursist begrijpt dat digitale uitwisseling van data belangrijk is voor de transitie naar een circulair bouwproces
  • De cursist krijgt inzicht in de diverse mogelijkheden die digitalisering hiertoe biedt

Deze module is onderdeel van

Circulair Bouwen

+

Circulair bouwen is de toekomst. Letterlijk, want in 2050 wil de Nederlandse overheid dat de bouweconomie volledig circulair is. Dit betekent dat ons enorme veranderingen te wachten staan in de nabije én iets minder nabije toekomst. Die veranderingen moeten gemanaged worden. En de mensen die dat gaan doen, die zijn er nog lang niet genoeg.

Niveau Hbo/wo-niveau
Aantal lessen 18 lesdagen
Prijs €7495,- excl. BTW

Docenten

Maurits Hagemans

Maurits Hagemans

Onderzoeker Smart-ICT / PXL-Green & Tech - Hogeschool PXL

Maurits, onderzoeker aan de Hogeschool PXL in het onderzoeksdomein Augmented & Virtual Reality en digitalisering, gaat in op welke mogelijkheden deze technologieën kunnen hebben in een circulair bouwproces

Veerle Custers

Veerle Custers

Lead Researcher Duurzaam Wonen & Bouwen - Hogeschool PXL | Expertisecentrum Bouw en Industrie

Veerle is Innovatieve woonontwikkelaar, transitiecoach en ondernemer. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Hogeschool PXL waarbij zij werkt aan de ontwikkeling van een innovatief en circulair bouw- en buurtconcept

Jeroen Coenders

Jeroen Coenders

Packhunt

Jeroen is mede oprichter van Packhunt, dat pionier is op het gebied van digitaal ontwerp, engineering, architectuur en technologie. Doel van Packhunt is om de bouwsector te verenigen om efficiënter en duurzamer te worden door middel van het delen van technologie en kennis.