Brand, wat is het precies?

Om de brandveiligheid van uw vastgoed te beoordelen dient u allereerst kennis te hebben van het fenomeen brand. In de eerste module van de cursus gaan we in op wat brand precies is, wat de kernmerken van brand zijn en wat gevolgen van brand en rookontwikkeling kunnen zijn.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Wat is brand?
  • Brandkernmerken
  • Brandverloop
  • Gevolgen van brand en rook
  • Brandweeroptreden