Cursus Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

Luchtvervuiling wordt in Nederland een steeds groter en meer erkend probleem. Het is zelfs zo serieus dat de centrale en plaatselijke overheid dringend maatregelen moeten gaan nemen om te voldoen aan de Europese normen voor fijnstof en stikstofoxide. De slechte luchtkwaliteit is een zeer concreet voorbeeld van de relatie tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het is echter slecht één van de vele onderwerpen die aan bod komen in deze cursus Gezondheid in de ruimtelijke omgeving.

Waarom is gezondheid zo’n belangrijk thema in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling? En aan welke thema’s moet je denken bij dit onderwerp? In deze cursus worden relevante modellen en theorieën gebruikt om de achtergrond en de definitie van gezondheid in de ruimtelijke omgeving in beeld te brengen. Vervolgens wordt door middel van voorbeelden en theorie de link tussen de omgeving, gezondheid en praktische ingrepen gelegd. Denk hierbij aan:

  • De relatie tussen boomkeuze en luchtkwaliteit bij de snelweg
  • Mentale gezondheid en sociale gezondheid
  • Hoe beïnvloedt ‘groen’ de gezondheid
  • Een beweegvriendelijke omgeving (prikkelen en uitnodigen tot bewegen)
  • De invloed van de omgeving op sociale cohesie, welbevinden, behaaglijkheid
  • Omgeving in relatie tot (verkeers)veiligheid

Zodra de basis van de theorie gelegd is, gaan we een buurt in. Hier voeren we een buurtschouw uit: we beoordelen de buurt op verschillende aspecten van gezondheid. Het doel hiervan is om met een andere blik te leren kijken en te leren denken vanuit gezondheid.

Ten slotte ga je de ingewonnen kennis gebruiken om voor bestaande plannen en projecten waar gezondheid nog géén rol speelt, deze juist de hoofdrol te geven. Hiervoor is dus een hoge mate van creativiteit gewenst: ‘omdenken’ is belangrijk en plannen moeten ook in de praktijk uitvoerbaar blijven.

Doelen cursus Gezondheid in de ruimtelijke omgeving

  • Leer de verbinding leggen tussen gezondheid en ruimtelijke ontwikkeling
  • Leer welke modellen, theorieën en doelstellingen de gezondheid binden aan de omgeving
  • Leer kijken naar en denken over de omgeving vanuit het begrip gezondheid
  • Begrijp welke rol gezondheid kan spelen en zou moeten spelen bij ruimtelijke ontwikkeling.